لیست کلی پروژه های شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس که توسط مشاوران این شرکت به انجام رسیده است در این صفحه قابل رویت می باشد

 


کد پروژه

عنوان پروژه

مدیریت مربوطه در هندسه پارس

بخش های تخصصی درگیر در پروژه

1194

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه کنترل پروژه های سرمایه گذاری در بندر انزلی (کد 1194)

بندرسازی و سازه های دریایی بخش های مختلف مهندسی (مکانیک، برق، سازه، ژئوتکنیک، پایپینگ، فرآیند، سیویل، ابزاردقیق، معماری)، کنترل پروژه، و پیمان و رسیدگی، مدیریت اسناد و مستندات
1189

ارائه خدمات مشاور تخصصی به کمیته صدور مجوز سازه های دریایی (کد 1189)

بندرسازی و سازه های دریایی --
1188

خدمات مشاوره مهندسی، بازرسی فنی و ارزیابی جامع اسلکه نفتی فلات قاره در لاوان و تهیه اسناد مناقصه تعمیرات اساسی آن (کد 1188)

بندرسازی و سازه های دریایی بخش های مختلف مهندسی (مکانیک، برق، سازه، ژئوتکنیک، پایپینگ، فرآیند، سیویل، ابزاردقیق، معماری)، کنترل پروژه، و پیمان و رسیدگی، مدیریت اسناد و مستندات
1184

انجام خدمات مشاوره نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری در بندر امیر آباد (کد 1184)

بندرسازی و سازه های دریایی --
1182

خدمات طراحی و مهندسی سیستم آبگیری و تخلیه پساب پروژه آب شیرین کن لیان (کد 1182)

بندرسازی و سازه های دریایی --
1180

ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت انجام بخشی از تهیه فهرست بهاء کارهای ساحلی و دریایی (کد 1180)

بندرسازی و سازه های دریایی --
1178

مطالعات توسعه زیر ساخت های مسافری دریایی در بندر ترکمن و طراحی اسکله شناور مسافری در بندر ترکمن و بندر گز (کد 1178)

بندرسازی و سازه های دریایی --
1175

خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های گازرسانی به صنایع در استان خراسان رضوی (کد 1175)

گروه نفت و گاز و پتروشیمی --
1173

طراحی خط لوله پروژه آب شیرین کن سازه سازان (کد 1173)

بندرسازی و سازه های دریایی --
1172

آب شیرین کن پتروشیمی مارون (کد 1172)

بندرسازی و سازه های دریایی --
1171

ساماندهی ورودی و ایجاد کریدور اتصال به سالن مسافربری بندر شهید حقانی (کد 1171)

بندرسازی و سازه های دریایی --
1170

مطالعات امکان سنجی افزایش ظرفیت دریایی اسکله های مجتمع بندری شهید رجایی (کد 1170)

بندرسازی و سازه های دریایی --
1169

بررسی پایداری و ارایه طرح پایدارسازی دیوار خاک مسلح حاشیه تقاطع صدر- مدرس (کد 1169)

-- --
1167

نظارت عالیه و نظارت بر عملیات تعمیر اسکله شماره 20 و بازسازی ملحقات اسکله های 16 الی 19 و کانال های آب های سطحی اسکله های بندر شهید رجایی (کد 1167)

بندرسازی و سازه های دریایی --
1165

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی و ترمیم اسکله سوختی بندر تجاری کیش (کد 1164)

بندرسازی و سازه های دریایی --
1164

خدمات مهندسی کارگاهی پروژه احداث بندر خدماتی و صادراتی تمبک (کد 1164)

بندرسازی و سازه های دریایی مدیریت و مهندسی ساخت – سازه- ژئوتکنیک
1163

احداث مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی قطعه T30 در مجتمع بندری شهید رجایی (1163)

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – خطوط لوله – مدیریت و مهندسی ساخت
1162

بررسی و ارائه طرح پایداری دیوار خاک مسلح حاشیه تقاطع اتوبان صدر و مدرس ( کد 1162)

مهندسی زیر ساخت ها ژئوتکنیک
1161

ارائه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس (مرحله دوم اجرایی) ( کد 1161)

بندرسازی و سازه های دریایی برق و مخابرات- مدیریت و مهندسی ساخت- تاسیسات مکانیک – ایمنی آتش نشانی
1160

احداث ترمینال گوگرد در بندر صادراتی ماهشهر ( کد 1160)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – مهندسی فرآیند- مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق –برق و مخابرات – خطوط لوله – مدیریت و مهندسی ساخت – سازه – ژئوتکنیک –سیویل – معماری – تاسیسات مکانیک – ایمنی و آتش نشانی
1159

تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی متناسب با راهبردهای انجمن PIANC ( کد 1159)

بندر سازی و سازه های دریایی مدیریت و مهندسی ساخت
1158

خدمات مشاوره مرحله سوم (نظارت مقیم و عالیه) پروژه اطلس پارس ( کد 1158)

مهندسی زیر ساخت ها سازه - ژئوتکنیک
1157

مطالعات آبگیری از دریا برای تأمین آب برای پالایشگاه و نیروگاه پاسارگاد قشم ( ککد 1157)

مهندسی زیر ساخت ها دریایی و هیدرودینامیک- مهندسی فرآیند – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات-خطوط لوله – مدیریت و مهندسی ساخت-سازه – ژئوتکنیک –سیویل – معماری – تاسیسات مکانیک – ایمنی و آتش نشانی - اقتصاد
1156

ارائه خدمات نظارت کارگاهی و بازرسی فنی عملیات احداث پایانه نفتی مستقر در قطعه C55 مجتمع بندری امام خمینی(ره) ( کد 1156)

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی دریایی و هیدرودینامیک- مکانیک تجهیزات ثابت و دوار –برق و مخابرات – خطوط لوله –مدیریت و مهندسی ساخت- سازه - ژئوتکنیک
1155

بندر صادراتی و خدماتی تمبک (کد 1155)

بندر سازی و سازه های دریایی مدیریت و مهندسی ساخت - ژئوتکنیک
1154

طراحی و نظارت بر احداث پایانه نفتی شرکت دانیال انرژی سپهر کیش ( قطعه 59a ) در بندر امام خمینی (کد 1154)

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مهندسی فرآیند- مکانیک تجهیزات ثابت و دوار- کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات-خطوط لوله-مدیریت و مهندسی ساخت-سیویل
1153

تکمیل طراحی تفصیلی و مهندسی خرید پروژه پایانه نفتی بندر امام خمینی (قطعه a59) (کد 1153)

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مهندسی فرآیند – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار- کنترل و ابزار دقیق- برق و مخابرات – خطوط لوله- سازه- ژئوتکنیک- سیویل – معماری-تاسیسات مکانیک- ایمنی وآتش نشانی
1152

تکمیل مهندسی پایه و انجام مهندسی تفصیلی بندر خدماتی و صادراتی تمبک (کد 1152)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک- مهندسی فرآیند- مکانیک تجهیزات ثابت و دوار- کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات خطوط لوله-مدیریت و مهندسی ساخت- سازه ژئوتکنیک- سیویل – معماری- تاسیسات مکانیک- ایمنی وآتش نشان
1151

انجام خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه ایران‌زمین (کد 1151)

مهندسی زیر ساخت ها مدیریت و مهندسی ساخت – سازه - ژئوتکنیک
1150

طراحی پایدارسازی گودال های عمیق شن چاله و بازرسی دوره‌ای عملیات پایدارسازی (کد 1150)

مهندسی زیر ساخت ها ژئوتکنیک
1149

انجام مطالعات پایه و تفصیلی پروژه موج‌شکن بندر رمچاه (کد 1149)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک - ژئوتکنیک
1148

تهيه پروپوزال فنی مناقصه EPC طرح توسعه بندر دقم عمان (کد 1148)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – مدیریت و مهندسی ساخت – سازه - ژئوتکنیک
1147

ارائه خدمات مشاوره عالی در پروژه توسعه حرم امام حسین (کد 1147)

مهندسی زیر ساخت ها مدیریت و مهندسی ساخت – سازه- ژئوتکنیک - سیویل
1146

ارزیابی اثرات زیست ‌محیطی احداث آب‌ شیرین‌کن شرکت فولاد کاوه جنوب (کد 1146)

مهندسی زیر ساخت ها دریایی و هیدرودینامیک- مهندسی فرآیند-محیط زیست
1145

خدمات مشاوره مرحله سوم گودبرداری پروژه اطلس پارس (کد 1145)

مهندسی زیر ساخت ها ژئوتکنیک
1144

طرح احداث پایانه نفتی شرکت روانکار دریایی هرمز (قطعه T8b) واقع در مجتمع بندری شهید رجایی (کد 1144)

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مهندسی فرآیند- مکانیک تجهیزات ثابت و دوار- کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات- خطوط لوله- سازه – ژئوتکنیک – سیویل- معماری- تاسیسات مکانیک- ایمنی و آتش نشانی-اقتصاد
1143

بررسی و ارزیابی مخاطرات گودبرداری های بزرگ واقع در محدوده شهرداری منطقه 2 تهران (کد 1143)

مهندسی زیر ساخت ها ژئوتکنیک
1142

مطالعات زیست‌محیطی و بررسی چاههای برداشت آب پارک آبی کیش (کد 1142)

مهندسی زیر ساخت ها دریایی و هیدرودینامیک- ژئوتکنیک- محیط زیست
1141

مطالعات و طراحی بنادر سوزا و رودیک (کد 1141)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک- ژئوتکنیک
1140

مطالعات تکمیلی طراحی موج‌شکن بندر رودیک (کد 1140)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک- ژئوتکنیک
1139

تهیه طرح توجیهی در خصوص ساخت پایانه شرکت ملی صنایع مس ایران در بندر شهید رجایی (کد 1139)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک- سیویل- اقتصاد
1138

طراحی تفصیلی طرح تعمیر و بازسازی اسکله‌های عمومی و فندرهای مجتمع بندری شهید رجایی و اصلاح کانال کابل گنتری کرین ترمینال یک کانتینری (کد 1138)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک-مکانیک تجهیزات ثابت و دوار- برق و مخابرات- ایمنی آتش نشانی
1137

طراحی و خدمات مهندسی خطوط لوله انتقال مایعات هیدروکربنی تأسیسات گاز خونسرخ (کد 1137)

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مهندسی فرآیند- مکانیک تجهیزات ثابت و دوار- کنترل و ابزار دقیق- برق و مخابرات- خطوط لوله- سازه- ژئوتکنیک-سیویل- ایمنی و آتش نشانی
1136

خدمات مشاور کارفرما در پروژه طرح و ساخت پایدارسازی دیواره های گود ساختمان تالار شهر (کد 1136)

مهندسی زیر ساخت ها سازه- ژئوتکنیک
1135

طراحی پایه و تفصیلی اسکله تفریحی هتل نارنجستان در مازندران (کد 1135)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک-سازه- ژئوتکنیک
1134

تهیه طرح توجیهی فنی – اقتصادی احداث پایانه نفتی شرکت محور طلایی در بندر خلیج فارس (کد 1134)

بندر سازی و سازه های دریایی اقتصاد
1133

مطالعات و طراحی مرحله اول تأسیسات زیربنایی مجتمع بندری نگین بوشهر (کد 1133)

بندر سازی و سازه های دریایی مهندسی فرآیند- مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق –برق و مخابرات – خطوط لوله – سیویل – معماری- تاسیسات مکانیک – ایمنی و آتش نشانی
1132

طراحی پایانه نفتی احسان شیمی در بندر شهید رجایی (کد 1132)

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی دریایی و هیدرودینامیک- مهندسی فرآیند- مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات – خطوط لوله-سازه –ژئوتکنیک – سیویل –معماری –تاسیسات برق مکانیک – ایمنی و آتش نشانی
1131

خدمات مهندسی کارگاهی وکنترل کیفیت پروژه احداث بندر تمبک (کد 1131)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – مهندسی فرآیند-مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق-برق و مخابرات- خطوط لوله – مدیریت و مهندسی ساخت-سازه- ژئوتکنیک –سیویل – معماری- تاسیسات مکانیک- ایمنی و آتش نشانی – حمل و نقل و طرح هندسی راه
1130

طراحی پایه و تفصیلی پایانه نفتی شرکت توسعه نفت هرمزان (کد 1130)

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مهندسی فرآیند- مکانیک تجهیزات ثابت و دوار-کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات- خطوط لوله- سازه- ژئوتکنیک-سیویل-معماری-تاسیسات برق و مکانیک – ایمنی آتش نشانی
1129

کنترل نفوذ آب به زیرزمین و طراحی زهکش برج مسکونی یاسمن (کد 1129)

مهندسی زیر ساخت ها ژئوتکنیک
1128

بررسی کفایت فوندانسیون برج مسکونی 29 طبقه واقع در بابلسر (کد 1128)

مهندسی زیر ساخت ها ژئوتکنیک
1127

اخدمات مهندسی پایه، مهندسی تفصیلی، بازنگری، کنترل و اظهارنظر مدارک فنی مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی، نظارت عالیه و کارگاهی مجتمع آب‌شیرین‌کن بندرعباس (کد 1127)

مهندسی زیر ساخت ها دریایی و هیدرودینامیک- مهندسی فرآیند-مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق-برق و مخابرات-خطوط لوله-سازه-ژئوتکنیک-سیویل-معماری-تاسیسات مکانیک- ایمنی و آتش نشانی
1126

تهیه طرح توجیهی فنی – اقتصادی ترمیم اسکله دلفینی (شماره 1) و توسعه آن در بندر خلیج فارس (کد 1126)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک- مهندسی فرآیند- مکانیک تجهیزات ثابت و دوار- کنترل و ابزار دقیق-برق و مخابرات-خطوط لوله-سازه- ژئوتکنیک-ایمنی و آتش نشانی-اقتصاد
1125

طراحی پایه و تفصیلی سیستم تخلیه مستقیم پلی پروپیلن از تراک (کد 1125)

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مهندسی فرآیند- مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق- برق و مخابرات – خطوط لوله- سیویل- ایمنی و آتش نشانی
1124

ارائه خدمات کنترل طرح و نظارت در عملیات پایدارسازی گود پروژه مروارید (کد 1124)

مهندسی زیرساخت ها سازه - ژئوتکنیک
1123

مطالعات ارتقای اسکله دلفینی و جانمایی توسعه دریایی در ضلع شرقی بندر خلیج فارس  (کد 1123)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک-مدیریت و مهندسی ساخت-سازه-ژئوتکنیک
1122

مطالعات تعیین کاربری اراضی پشتیبانی توسعه فاز 3 بندر نفتی خلیج فارس و ارائه سایت پلان (کد 1122)

بندرسازی و سازه های دریایی برق و مخابرات – سیویل-معماری-حمل و نقل و طرح هندسی راه - اقتصاد
1121

مطالعات پایه و تفصیلی و نظارت عالیه و کارگاهی طرح احداث محوطه نگهداری کانتینر بندر شهید رجایی (کد 1121)

بندرسازی و سازه های دریایی برق و مخابرات- مدیریت و مهندسی ساخت-ژئوتکنیک-سیویل- معماری- تاسیسات مکانیک- ایمنی وآتش نشانی- حمل و نقل و طرح هندسی راه
1120

مطالعات مفهومی روش‌های آبگیری از دریا برای نیروگاه و پالایشگاه پاسارگاد قشم (کد 1120)

مهندسی زیر ساخت ها دریایی و هیدرودینامیک- مهندسی فرآیند- مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات-خطوط لوله- سازه - ژئوتکنیک
1119

تهیه طرح توجیهی احداث پایانه شرکت صندوق توسعه فرآورده‌های نفتی ایران در بندر شهید رجایی   (کد 1119)

بندر سازی و سازه های دریایی اقتصاد
1118

بررسی مستندات، پشتیبانی فنی و کنترل ژئوتکنیکی دیواره‌های گود مجتمع اطلس پلازا (کد 1118)

مهندسی زیر ساخت ها سازه - ژئوتکنیک
1117

کنترل و تأیید مطالعات مفهومی و پایه ادامه انتهای شمالی بزرگراه کردستان (کد 1117)

مهندسی زیر ساخت ها سازه – ژئوتکنیک- حمل و نقل و طراحی هندسی راه
1116

خدمات مرحله سوم (نظارت کارگاهی) و کنترل مطالعات فاز 2 طرح توسعه ساختمان مجلس شورای اسلامی (کد 1116)

مهندسی زیر ساخت ها مدیریت و مهندسی ساخت- سازه
1115

طراحی پایدارسازی دیواره‌های گود پروژه مجتمع اسفندیار (کد 1115)

مهندسی زیر ساخت ها سازه – ژئوتکنیک
1114

مطالعات زیست محیطی نیروگاه 500 مگاواتی هرمزگان (کد 1114)

مهندسی زیر ساخت ها مکانیک تجهیزات ثابت و دوار- برق و مخابرات – محیط زیست
1113

طراحی تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه پایانه سوخت‌رسانی هواپیمایی کیش (کد 1113)

بندرسازی و سازه های دریایی مهندسی فرآیند- مکانیک تجهیزات ثابت و دوار- کنترل و ابزار دقیق-برق و مخابرات-خطوط لوله-مدیریت ومهندسی ساخت-سازه-ژئوتکنیک-سیویل- معماری –تاسیسات مکانیک- ایمنی و آتش نشانی
1112

طراحی سیستم آبگیر و تخلیه پساپ آب شیرین‌کن بندرعباس ـ شایا (کد 1112)

مهندسی زیر ساخت ها دریایی و هیدرودینامیک-مهندسی فرایند – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار- کنترل و ابزار دقیق- برق و مخابرات – خطوط لوله- سازه- ژئوتکنیک – سیویل- معماری
1111

انجام مطالعات ساماندهی محوطه شمالی هتل بزرگ داریوش (کد 1111)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک - معماری
1110

تکمیل و انجام مهندسی پایه و انجام مهندسی تفصیلی احداث بندر خدماتی و صادراتی تمبک (کد 1110)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – مهندسی فرآیند- مکانیک تجهیزات ثابت و دوار- کنترل و ابزار دقیق- برق و مخابرات- خطوط لوله-سازه- ژئوتکنیک-سیویل-معماری-تاسیسات مکانیک-ایمنی وآتش نشانی
1109

خدمات مهندسی عملیات اجرایی گودبرداری و تحکیم گود پارکینگ دانشگاه صنعتی شریف (کد 1109)

مهندسی زیر ساخت ها سازه - ژئوتکنیک
1108

بررسی و ارزیابی مخاطرات گودبرداری های بزرگ واقع در محدوده شهرداری منطقه 2 تهران (کد 1108)

مهندسی زیر ساخت ها ژئوتکنیک
1107

پايش و مطالعات شبيه‌سازي سواحل مكران (کد 1107)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک
1106

خدمات مهندسی طرح احداث پایانه نفتی شرکت نفت و گاز کیسون در مجتمع بندری امام خمینی (کد 1106)

مهندسی زیر ساخت مهندسی فرآیند – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات – خطوط لوله – مدیریت و مهندسی ساخت – سازه – ژئوتکنیک – سیویل – معماری – تاسیسات مکانیک – ایمنی وآتش نشانی
1105

خدمات بررسی طرح، نظارت و بازرسی فنی عملیات احداث پایانه نفتی شرکت پاسارگاد نور آسیا در مجتمع بندری امام خمینی (ره) (کد 1105)

مهندسی زیر ساخت مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات – خطوط لوله- مدیریت و مهندسی ساخت
1104

انجام نظارت عاليه و كارگاهي پروژه پايدارسازي شيرواني‌هاي خاكي بوستان نهج البلاغه (كد 1104)

مهندسی زیر ساخت ژئوتکنیک
1103

خدمات نظارت کارگاهی گودبرداری پروژه برج ایران زمین(کد 1103)

مهندسی زیر ساخت سازه - ژئوتکنیک
1102

مطالعه توجیهی طرح ریلی تخلیه و انبارش سنگ آهن در بندر شهید رجایی  (کد 1102)

بندر سازی و سازه های دریایی مکانیک تجهیزات ثابت و دوار- سیویل – محیط زیست – حمل و نقل و طرح هندسی راه - اقتصاد
1101

بررسی مدارک فنی فاز اول آب‌شیرین‌کن ساقی کوثر (کد 1101)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – مهندسی فرآیند - مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات – خطوط لوله-سازه –ژئوتکنیک – سیویل –معماری – تاسیسات مکانیک – ایمنی و آتش نشانی – محیط زیست
1100

خدمات مطالعات ژئوتکنیک طرح توسعه آبگیر فاز سوم اوره و آمونیاک مجتمع پتروشیمی پردیس (کد 1100)

مهندسی زیر ساخت ها ژئوتکنیک
1099

ارائه خدمات مهندسی و مشاور کارفرما در پروژه گودبرداری ایران‌زمین (کد 1099)

بندر سازی و سازه های دریایی سازه - ژئوتکنیک
1098

مطالعات تهیه طرح جامع مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) (کد 1098)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – مدیریت و مهندسی ساخت – معماری –محیط زیست – حمل و نقل و طرح هندسی راه - اقتصاد
1097

تایید مطالعات مفهومی و طراحی پایه تونل حکیم در محدوده عبور از پارک جنگلی چیتگر (کد 1097)

مهندسی زیرساخت ها سازه – ژئوتکنیک – تونل – سیویل – محیط زیست
1095

نظارت کارگاهی پروژه احداث بندر فراسکو عسلویه (کد 1095)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – مدیریت و مهندسی ساخت – سازه – ژئوتکنیک – سیویل – معماری – تاسیسات مکانیک – ایمنی و آتش نشانی – محیط زیست – حمل و نقل و طرح هندسی راه - اقتصاد
1094

خدمات مهندسی مشاور پروژه احداث بندر فراسکو عسلویه (كد 1094)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – سازه - ژئوتکنیک – سیویل – معماری – تاسیسات برق و مکانیک – ایمنی و آتش نشانی – محیط زیست – حمل و نقل و طرح هندسی راه - اقتصاد
1093

تهیه طرح جامع بندر فراسکو عسلویه (كد 1093)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – مدیریت و مهندسی ساخت – معماری - تاسیسات مکانیک - ایمنی و آتش نشانی- محیط زیست – حمل و نقل و طرح هندسی راه - اقتصاد
1092

انجام مطالعات فاز یک و طراحی تفصیلی کریدورهای A و B خطوط لوله بندر خلیج فارس (كد 1092)

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مهندسی فرآیند – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار –کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات – خطوط لوله – سازه – ژئوتکنیک – سیویل – تاسیسات مکانیک – ایمنی وآتش نشانی
1091

مطالعات مرحله اول و طراحی تفصیلی شانتینگ یارد و تجهیزات فرآیندی و تاسیسات مرتبط بندر خلیج فارس  (كد 1091)

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مهندسی فرآیند – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق –برق و مخابرات – خطوط لوله – سازه - ژئوتکنیک – سیویل – معماری – تاسیسات مکانیک – ایمنی و آتش نشانی – حمل و نقل و طرح هندسی راه
1090

مطالعات امکانسنجی و طراحی مهندسی سیستم آبگیری و تخلیه پساب آب شیرین‌کن بندرعباس (كد 1090)

مهندسی زیر ساخت ها دریایی و هیدرودینامیک – مهندسی فرآیند – سازه – سیویل – محیط زیست - اقتصاد
1089

خدمات نظارت بر ساخت و اجرای احداث پايانه نفتي مجتمع بندري امام خميني (كد 1089)

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مکانیک تجهیزات ثابت ودوار – کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات – خطوط لوله – مدیریت و مهندسی ساخت – سازه – تاسیسات مکانیک – ایمنی و آتش نشانی
1088

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرایی تاسیسات زیر بنایی بندر خلیج فارس (كد 1088)

بندر سازی و سازه های دریایی برق و مخابرات – مدیریت و مهندسی ساخت – سازه – ژئوتکنیک – سیویل – تاسیسات مکانیک
1087

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي تهيه، حمل و نصب فندرهاي اسكله‌هاي بندر خليج فارس (كد 1087)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – مدیریت و مهندسی ساخت - سازه
1086 نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي پروژه‌هاي : (كد 1086) نظارتی بندر تجاری کیش
لايروبي و احداث دايك پيراموني بندر تجاري كيش بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – مدیریت و مهندسی ساخت – ژئوتکنیک – محیط زیست
ترمينال مسافري شماره 2 بندر تجاري كيش بندر سازی و سازه های دریایی برق و مخابرات – مدیریت و مهندسی ساخت – سازه - سیویل – معماری – تاسیسات مکانیک
اجراي سيستم حفاظت كاتديك  اسكله‌هاي بندر تجاري كيش بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – برق و مخابرات - سازه
1085

خدمات مهندسي و تحليل نتايج گزارش‌هاي ژئوتكنيك جكت‌هاي 22 و 13A پارس جنوبي (كد 1085)

مهندسی زیر ساخت ها ژئوتکنیک
1084

خدمات مديريت طرح پروژه‌هاي ويژه وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران  (كد 1084)

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مدیریت و مهندسی ساخت
1083

خدمات مرحله اول، مرحله دوم و مرحله سوم و ارزيابي تفصيلي زيست محيطي پروژه ساماندهي بندر تياب (كد 1083)

مهندسی زیر ساخت ها محیط زیست
1081

نظارت عاليه و كارگاهي و خدمات بازرسي فني بر عمليات اجرايي ساخت پايانه نفتي واقع در مجتمع بندري امام خميني (كد 1081)

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مهندسی فرآیند – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات – خطوط لوله – مدیریت و مهندسی ساخت – سازه – سیویل – تاسیسات مکانیک – ایمنی و آتش نشانی
1080

ارزيابي اطلاعات ژئوتكنيكي سكوهاي نفتي خليج فارس (كد 1080)

مهندسی زیر ساخت ها ژئوتکنیک
1079

خدمات مهندسي احداث مخازن بتني LPG در فاز 13 توسعه ميدان گازي پارس جنوبي (كد 1079)

مهندسی زیر ساخت ها مدیریت و مهندسی ساخت – سازه - ژئوتکنیک
1078

انجام نظارت عاليه و كارگاهي پروژه پايدارسازي شيرواني‌هاي خاكي بوستان نهج البلاغه (كد 1078)

مهندسی زیر ساخت ها مدیریت و مهندسی ساخت –ژئوتکنیک
1077

خدمات مهندسي طراحي مرحله اول و دوم بندر كوچك كلاهي (كد 1077)
طرح توسعه بنادر چند منظوره كوچك در سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک - ژئوتکنیک
1076

خدمات مهندسي طراحي مرحله اول و دوم بندر كوچك باغان (كد 1076)
طرح توسعه بنادر چند منظوره كوچك در سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک - ژئوتکنیک
1075

خدمات مهندسي طراحي خطوط لوله برداشت آب و تخليه پساب آبگير فاز 19 پارس جنوبي (كد 1075)

مهندسی زیر ساخت ها دریایی و هیدرودینامیک - سازه - ژئوتکنیک
1074

تكميل مهندسي پايه و انجام مهندسي تفصيلي احداث موج شكن و اسكله‌هاي بندر خدماتي تنبك (كد 1074)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – مهندسی فرآیند – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات – خطوط لوله – مدیریت و مهندسی ساخت – سازه – ژئوتکنیک – سیویل – معماری – تاسیسات مکانیک – ایمنی و آتش نشانی – محیط زیست
1073

ارائه خدمات مشاور مادر در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مـجتمع بندري شهيد رجايي (كد 1073)

بندر سازی و سازه های دریایی مدیریت و مهندسی ساخت - اقتصاد
1072

طراحي تفصيلي و مهندسي خريد پايانه نفتي مراغه (كد 1072)

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مهندسی فرآیند – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات – خطوط لوله – مدیریت و مهندسی ساخت – سازه - ژئوتکنیک – سیویل – معماری – تاسیسات مکانیک – ایمنی و آتش نشانی
1071

خدمات مهندسي طراحي مرحله اول و دوم بندر كوچك كندال (كد 1071)
طرح توسعه بنادر چند منظوره كوچك در سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک - ژئوتکنیک
1070

انجام مطالعات مرحله اول (Basic) فازهاي اول و دوم اجرايي و مرحله دوم (Detail)  فاز اول اجرايي احداث بندر چند منظوره اروندكنار (كد 1070)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – سازه – ژئوتکنیک – سیویل – معماری- ایمنی وآتش نشانی – محیط زیست – حمل و نقل وطرح هندسی راه -اقتصاد
1069

خدمات مهندسي طراحي مرحله اول و دوم بندر كوچك بركه سفلين (كد 1069)
طرح توسعه بنادر چند منظوره كوچك در سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک –ژئوتکنیک – حمل ونقل و طرح هندسی راه - اقتصاد
1068

خدمات مهندسي طراحي مرحله اول و دوم بندر كوچك گامبرون (كد 1068)
طرح توسعه بنادر چند منظوره كوچك در سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – ژئوتکنیک – حمل و نقل و طرح هندسی راه
1067

خدمات مهندسي طراحي مرحله اول و دوم بندر كوچك ملو(كد 1067)
طرح توسعه بنادر چند منظوره كوچك در سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – ژئوتکنیک – حمل و نقل و طرح هندسی راه
1066

خدمات مهندسي طراحي مرحله اول و دوم بندر كوچك تياب (كد 1066)
طرح توسعه بنادر چند منظوره كوچك در سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – ژئوتکنیک – حمل و نقل و طرح هندسی راه
1065

خدمات مهندسي طراحي مرحله اول و دوم بندر كوچك دمي گز (كد 1065)
طرح توسعه بنادر چند منظوره كوچك در سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – ژئوتکنیک – حمل و نقل و طرح هندسی راه
1064

مطالعات و نظارت بر طرح پايدارسازي فونداسيون مجتمع تجاري ـ اداري وليعصر (عج)   (كد 1064)

بندرسازی و سازه های دریایی سازه – ژئوتکنیک
1063

خدمات مشاوره و نظارت بر بهسازي زمين مخازن آب و تلمبه خانه ايستگاه حسينيه ـ طرح آبرساني غدير (كد 1063)

مهندسی زیر ساخت ها ژئوتکنیک
1062

خدمات مهندسي طراحي خطوط لوله برداشت آب و تخليه پساب آبگير فاز 12 پارس جنوبي (كد 1062)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرو دینامیک – خطوط لوله – سازه - ژئوتکنیک
1061

شناخت و پايدارسازي رود دره فرحزاد در فاز يك بوستان نهج البلاغه (كد 1061)

مهندسی زیرساخت ها ژئوتکنیک
1060

بازنگري مهندسي پايه موج شكن بندر خدماتي تنبك (كد 1060)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک - ژئوتکنیک
1059

خدمات مهندسي احداث واحد آبگيري پروژه پرورش ميگوي روديك (كد 1059)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – ژئوتکنیک – حمل و نقل و طرح هندسی راه
1058

ارائه خدمات مهندسي و نظارت كارگاهي عمليات خاكي بخش خشكي پالايشگاه فاز 14 منطقه ويژه اقتصادي پارس (كد 1058)

مهندسی زیر ساخت ها ژئوتکنیک – حمل و نقل و هندسی راه
1057

انجام خدمات مهندسي طراحي مرحله اول و دوم موج شكن‌هاي بنادر چند منظوره محدوده جاسك تا گوادر و مديريت و نظارت بر عمليات هيدروگرافي و ژئوتكنيك (كد 1057)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – ژئوتکنیک – حمل و نقل و طرح هندسی راه
1056

نظارت كارگاهي و عاليه در پروژه ساخت پي جرثقيل دروازه‌اي 1000 تني بندر بوشهر (كد 1056)

بندر سازی و سازه های دریایی سازه - ژئوتکنیک
1055

طراحي فندرهاي اسكله‌هاي بندر خليج فارس و تهيه طرح پايه و تفصيلي ايمن‌سازي و استانداردسازي اسكله دلفين (كد 1055)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – سازه - ژئوتکنیک
1054

مطالعات و بررسي وضعيت اسكله‌هاي P5 ، P6 و P7 پتروشيمي رازي و ارائه طرح تقويت سازه‌اي (كد 1054)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – سازه - ژئوتکنیک
1053

بازنگري و تكميل مطالعات مرحله اول طرح جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي و مطالعات مرحله دوم و طراحي خط پروژه براي 200 هكتار شهرك صنعتي خليج فارس (كد 1053)

مهندسی زیر ساخت ها سیویل
1052

ارائه خدمات مهندسي پروژه طراحي ، ساخت و نصب اسكله رو ـ رو (اسكله شماره 7) بندر شهيد باهنر (كد 1052)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – سازه - ژئوتکنیک
1051

ارائه خدمات مشاور مادر در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مـجتمع بندري شهيد رجايي (كد 1051)

بندرسازی و سازه های دریایی مهندسی فرآیند – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات – سازه – ژئوتکنیک – سیویل - معماری
1050

مطالعات تكميلي و طراحي پايه مرحله اول توسعه بندر تياب (احداث سازه رسوبگير ، انجام عمليات لايروبي و ارزيابي اجمالي زيست محيطي و نصب تجهيزات كمك ناوبري) و تهيه اسناد مناقصه EPC  (کد 1050)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – سازه – ژئوتکنیک – محیط زیست
1049

مناقصه طرح و ساخت سامانه تونل انتقال آب سبزكوه به چغاخور (کد 1049)

مهندسی زیر ساخت ها تونل
1048

خدمات مهندسي و طراحي تفصيلي در واحد معماري (کد 1048)

1047

خدمات مـهندسي طرح احداث گمرگ موقت و چهار دستگاه آب شـيرين كُن در جزيره خارگ (کد 1047)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – مهندسی فرآیند – سازه – ژئوتکنیک – معماری
1046

مطالعات امکانسنجی تكميلي و طراحي مـرحله اول تونل شهيد صياد شيرازی از محدوده شمال ميدان سپاه تا جنوب بزرگراه بعثت  (کد 1046)

مهندسی زیر ساخت ها تونل
1045

خدمات مشاوره جهت تعميرات و نگهداري جاري ابنيـه و تاسيسات و محوطه بندر شهيد باهنر و بنادر تابعه (شهيد حقاني ، جاسك و تياب) (كد 1045)

بندر سازی و سازه های دریایی برق و مخابرات – سازه – تاسیسات مکانیک
1044

تهيه راهنماي بازرسي جامع اسكله‌هاي بنادر ايران (كد 1044)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – سازه – ژئوتکنیک
1043

خدمات مشـاوره مهندسـي و نظارت عاليه جهت اجراي گود بـرداري حوض خشك مجتمع درياي خزر (كد 1043)

مهندسی زیر ساخت ها سازه - ژئوتکنیک
1042

خدمات مهندسـي طراحي پي جـرثقيل يكهزار تُـني حوضچه خشك بوشهر (كد 1042)

مهندسی زیر ساخت ها سازه - ژئوتکنیک
1041

انجام مطالعات توسعه بندر تياب (كد 1041)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – برق و مخابرات – سازه ژئوتکنیک – سیویل – معماری – تاسیسات مکانیک – حمل و نقل و طرح هندسی راه
1040

طراحـي خطوط لوله دريايي برداشت آب و تخليه پساب آبگير پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس (كد 1040)

مهندسی زیرساخت ها دریایی و هیدرودینامیک – سازه – ژئوتکنیک – محیط زیست
1039

طراحي ژئوتكنيك ، گـودبرداري و سازه نگهبان پـروژه مجتمع چند مـنظوره صـادقيه (كد 1039)

مهندسی زیرساخت ها سازه - ژئوتکنیک
1038

كنترل طراحي سازه پروژه مجتمع چند منظوره صادقيه (كد 1038)

مهندسی زیرساخت ها سازه - ژئوتکنیک
1037

نظارت بر عـمليات پيش بارگذاري و تحـكيم بـستر پروژه احداث انـبار نفت ماهشهر (كد 1037)

مهندسی زیر ساخت ها ژئوتکنیک
1036

تهيه دستورالعمل انجام عمليات ميداني پـروژه‌هاي ژئـوتكنيك دريايي ايران  (كد 1036)

مهندسی زیر ساخت ها ژئوتکنیک
1035

ارائه خدمات مشاور مادر در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مـجتمع بندري شهيد رجايي (كد 1035)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – مهندسی فرآیند – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق –برق و مخابرات – خطوط لوله – مدیریت و مهندسی ساخت – سازه – ژئوتکنیک – سیویل – معماری – تاسیسات مکانیک – ایمنی و آتش نشانی – محیط زیست – اقتصاد
1034

تهيه اسناد و ارزيابي كيفي ، مالي و فني پيشنهادات سرمايه‌گذاري در زمـينه جمع‌آوري ، پردازش و دفع مواد زائد از عمليات شناورها و جذب سرمايه‌گذار (كد 1034)

بندر سازی و سازه های دریایی محیط زیست
1033

خدمات نظارت كارگاهي احداث چهار دستگاه مخزن  5970 متر مكعبي ، تاسيسـات جانبي و كارهاي تكميلي فاز يك انبار نفت (كد 1033)

مهندسی زیر ساخت ها مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – سازه - ژئوتکنیک
1032

كنترل و بهينه‌سازي طراحي سازه‌هاي فولادي در فازهاي 17 و 18 طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي (كد 1032)

مهندسی زیرساخت ها سازه
1031

طراحي مرحله دوم تاسيسات زيربنايي بندر خليج‌فارس (كد 1031)

بندر سازی و سازه های دریایی برق و مخابرات – خطوط لوله – مدیریت و مهندسی ساخت – سازه ژئوتکنیک – سیویل – معماری – حمل و نقل و طرح هندسی راه
1030

رسيدگی به طراحی های توجيهی، فنی و اقتصادی متقاضيان  سرمايه گذاری در بندر شهيد رجايی (کد 1030)

بندر سازی و سازه های دریایی اقتصاد
1029

هماهنگی وکنترل فعاليتهای  سرمايه گذاران، پيمانکاران و مشاوران در بندر خـليج فارس (کد 1029)

بندرسازی و سازه های دریایی مدیریت و مهندسی ساخت
1028

رسيدگی به مدارک طراحی سرمايه گذاران نفتی در بندر خليج‌فارس(کد 1028)

بندرسازی و سازه های دریایی مهندسی فرآیند – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار –کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات – خطوط لوله – مدیریت و مهندسی ساخت – سازه – ژئوتکنیک – سیویل – معماری – تاسیسات مکانیک – ایمنی و آتش نشانی
1027

خدمات مهندسـی جهت انجام مـطالعات و تهيه بخش‌هايی از طـرح پايه (Basic) و تفصيلی (Detail) آبگير دوم پالايشگاه بندرعباس (کد 1027)

مهندسی زیر ساخت ها دریایی و هیدرودینامیک – سازه – ژئوتکنیک – محیط زیست
1026

ارائه خـدمات مهندسـی جهت تهيه طـرح پايه (Basic) و تفصيـلی (Detail) و ارائه خدمات مهـندسی کارگاهی برای استحصال زمين و طراحی پی سه دسـتگاه مـخـزن کروی (کد 1026)

مهندسی زیر ساخت ها سازه - ژئوتکنیک
1025

مطالعات و امکان سـنجی (فاز صفر) احداث اسکله های نفتی در جزاير قشم، خارک، هرمز، هنگام، لارک و تنب بزرگ (کد 1025)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – مهندسی فرآیند –مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – برق و مخابرات – محیط زیست – حمل و نقل و طرح هندسی راه - اقتصاد
1024

خدمات مهندسـی جهت تهيه طـرح تفصيلی (Detail) طرح توسـعه بندر صـادراتی ماهشهر (کد 1024)

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مهندسی فرآیند – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات – خطوط لوله –مدیریت و مهندسی ساخت – سازه - ژئوتکنیک – سیویل – معماری – تاسیسات مکانیک – ایمنی و آتش نشانی – محیط زیست – حمل و نقل و طرح هندسی راه
1023

مطالعات امکانسنجی تونل ادامه بزرگراه شهيد صياد شيرازی حد فاصل ميدان سـپاه تا تقاطع شوش ـ فدائيان اسلام (کد 1023)

مهندسی زیر ساخت ها برق و مخابرات – سازه – ژئوتکنیک – تونل –تاسیسات مکانیک – ایمنی و آتش نشانی – محیط زیست – حمل و نقل و طرح هندسی راه
1022

مطالعات امکانسنجی تونل ادامه بزرگراه شهيد مـحلاتی حـد فاصل مـحدوده تقاطع خيابان 17 شهريور تا ميدان فتح (کد 1022)

مهندسی زیر ساخت ها برق و مخابرات – مدیریت و مهندسی ساخت – سازه – ژئوتکنیک - سیویل – معماری – تاسیسات مکانیک – ایمنی و آتش نشانی – حمل و نقل و طرح هندسی راه
1021

ارائه خدمات مهندسی کارهای احصاء سـرمايه گذاری در بندر شهيد رجـايی  (کد 1021)

بندر سازی و سازه های دریایی اقتصاد
1020

تهيه اسناد و مدارک فنی و مالی لازم جهت اخذ وام از بانک توسعه اسلامی به منظور احداث بيمارستان 200 تختخوابی در شهرستان ايلام (کد 1020)

مهندسی زیر ساخت ها اقتصاد
1019

مطالعات و طراحی ساختمانها و نظارت بر پروژه های بندر تجاری کيش(کد 1019)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – برق و مخابرات – مدیریت و مهندسی ساخت – سازه – ژئوتکنیک – سیویل – معماری – تاسیسات مکانیک
1018

ارزيابی تفصيلی زيست محيطی آبگير مبين 2 (کد 1018)

بندر سازی و سازه های دریایی محیط زیست
1017

ارائـه خـدمات مهندسـی در پروژه بازسازی اسـکله (نفتي) C1 و تخريب و نوسازی اسکله (نفتي) C5 بندر شهيد باهنر، بندرعباس (کد 1017)

مهندسی زیر ساخت مهندسی فرآیند – خطوط لوله – مدیریت و مهندسی ساخت – سازه - ژئوتکنیک
1016

تهيه مدارک فـنی جهت اخذ مـجوز بـهره بـرداری از کارگاه ساخت و تعمير شناور (کد 1016)

بندرسازی و سازه های دریایی مدیریت و مهندسی ساخت - اقتصاد
1015

ارزيابی اجمالی اثرات زيست محيطی آبگير مبين 2 (کد 1015)

مهندسی زیر ساخت ها محیط زیست
1014

طراحی مرحله دوم ترمينال مسافری شماره 2 بندر تجاری کيش (کد 1014)

بندر سازی و سازه های دریایی برق و مخابرات – سازه – تاسیسات مکانیک
1013

خدمات مـهندسی جهت تهيه طرح پايه (Basic) و تفصيلی (Detail) و ارائـه خدمات مهندسی کارگاهی برای دايک، خاکريزی و بهبود زمين در محوطه اسـتحصالی طرح توسعه بندر صادراتی (نفتي) ماهشهر (کد 1013)

مهندسی زیر ساخت ها ژئوتکنیک
1012

خدمات مهندسـی جهت تهيه طرح پايه (Basic) طرح توسـعه بندر صادراتی (نفتي) ماهشهر (کد 1012)

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مهندسی فرآیند – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات – خطوط لوله – سازه – ژئوتکنیک – تونل – سیویل – معماری – تاسیسات مکانیک – ایمنی و آتش نشانی
1011

ارائه خدمات مشاوره به مجری طرح توسعه بوشهر  (کد 1011)

بندرسازی و سازه های دریایی مدیریت و مهندسی ساخت - اقتصاد
1010

مطالعات طرح جامع و جانمايی و ارائه خدمات مشاور مادر بندر خليج فارس (کد 1010)

بندرسازی و سازه های دریایی مدیریت و مهندسی ساخت – معماری – محیط زیست – حمل و نقل و طرح هندسی راه - اقتصاد
1009

نظارت بر عمليات اجرايی سردر و ديوارکشی بندرگاه تجاری کيش(کد 1009)

بندرسازی و سازه های دریایی مدیریت و مهندسی ساخت
1008

تهيه بخشی از اسناد فنی پروپوزال پروژه طراحی و تامين تجهيزات و نصب سيستم آب خنک کننده تاسيسات پتروشيمی کاويان (کد 1008)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – سازه - ژئوتکنیک
1007

مطالعات طرح عبور تونل مترو از زيرگذر بزرگراه شهيد دسـتجردی (ايستگاه صـفه قطار شهری اصفهان) (کد 1007)

مهندسی زیر ساخت ها سازه - ژئوتکنیک
1006

ارائه خدمات مشاوره در پروژه مستحکم و ايمن سازی و لايروبی حوضچه موجود نکاء (کد 1006)

مهندسی زیرساخت ها سازه - ژئوتکنیک
1005

تهيه پروپوزال فنی مناقصه EPC تاسيسات ساحلی فاز 11 پارس جنوبی (کد 1005)

بندرسازی و سازه های دریایی مدیریت و مهندسی ساخت
1004

مطالعات پخش حرارت آبگير مبين 2 (کد 1004)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک
1003

ارائه خـدمات مـشاوره در مرحله مـذاکره با مشاور طرح و کارفرما در مـناقصه بندر شهيد بهشتی چابهار (کد 1003)

بندرسازی و سازه های دریایی مدیریت و مهندسی ساخت
1002

مطالعات و بازنگری طـرح جامع و طراحـی تفصيلی بندر تجـاری کيش و طراحـي آب شيرين کن جزيره  (کد 1002)

بندر سازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودیمانیک –مدیریت و مهندسی ساخت – معماری – محیط زیست – حمل و نقل و طرح هندسی راه - اقتصاد
1001

مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم طرح تغيير کاربری بندر ترافيک ساحلی شهيد رجايی (بندر خليج فارس) به بندر صادرات و ترانزيت مواد نفتی، صادرات مواد معدنی و صادرات و واردات کالاهای متفرقه  (کد 1001)

بندرسازی و سازه های دریایی دریایی و هیدرودینامیک – مهندسی فرآیند – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – برق و مخابرات – خطوط لوله – سازه – ژئوتکنیک – سیویل – معماری- ایمنی و آتش نشانی – محیط زیست – حمل و نقل و طرح هندسی راه - اقتصاد