ارتباط با مهندسین مشاور

دفترمرکزی:

دفتر مرکزی مهندسین مشاور هندسه پارس

آدرس:تهران - بزرگراه کردستان (پایین تر از بزرگراه حکیم- شمال به جنوب) - نبش خیابان هفدهم - پلاک 1
تلفن: 88337455(20 خط)
نمابر: 88337456
کد پستی: 1438874694
پست الکترونیکی: info[at]parsgc[dot]com
آدرس اینترنتی: www.parsgc.com

دفتر شماره دو تهران

دفتر شماره 2 تهران مهندسین مشاور هندسه پارس برج شهاب

آدرس:تهران - اتوبان کردستان (جنوب به شمال ) – قبل از بزرگراه حکیم – نبش خیابان 33 – برج شهاب – واحد 9 و 12

شهرستانها:

دفتر شماره یک بندرعباس: 4212231-0761
دفتر شماره دو بندرعباس: 4513293-0761
دفتر شماره یک کیش: 4442595-0764
دفتر شماره دو کیش: 4450210-0764