اطلاعات تماس مدیران ارشد شرکت مهندسین مشاور هندسه پارسدریافت رزومه ایمیل سمت نام و نام خانوادگی عکس
دانلود رزومه دکتر مهدی شفیعی فر m.shafieefar@parsgc.com مدیر گروه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی دکتر مهدی شفیعی فر دکتر مهدی شفیعی فر|مهندسین مشاور هندسه پارس
دانلود رزومه دکتر مهرداد شکوه عبدی m_shokouh_abdi@parsgc.com مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دکتر مهرداد شکوه عبدی دکتر مهرداد شکوه عبدی|مهندسین مشاور هندسه پارس
دانلود رزومه دکتر علی فاخر afakher@parsgc.com مدیر مهندسی دکتر علی فاخر دکتر علی فاخر | مهندسین مشاور هندسه پارس
دانلود رزومه مهندس رضا طیبی r.tayebi@parsgc.com مدیر گروه بندرسازی و سازه های دریایی مهندس رضا طیبی مهندس رضا طیبی|مهندسین مشاور هندسه پارس
دانلود رزومه مهندس علیرضا کرمی a.karami@parsgc.com مدیر گروه مهندسی نفت و زیر ساخت مهندس علیرضا کرمی مهندس علیرضا کرمی|مهندسین مشاور هندسه پارس