مقالات و فایل های آموزشی مهندسین مشاور هندسه پارس


دریافت تاریخ محل ارائه نویسنده/ نویسندگان موضوع ردیف
بهبود کارایی ستون های سنگی اجرا شده به روش جایگزینی دینامیکی با اندازه گیری های محلی 28 و 29 آبان 98 چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران سحر ترابی، سعید عسکریان، علی فاخر بهبود کارایی ستون های سنگی اجرا شده به روش جایگزینی دینامیکی با اندازه گیری های محلی 1
دوره آموزشی فشرده نمک زدایی از آب 20 آذر الی 3 دی ماه دانشگاه تهران   دوره آموزشی فشرده نمک زدایی از آب 2
Dr.Fakher-Sealing-or-drainage دی ماه 1394 سمینار "آب‌بندی گودهای ساختمانی با استفاده از راهکارهای ژئوسنتتیکی" دکتر علی فاخر مقایسه آب بندی و زهکشی در گودهای ساختمانی در زمان اجرا و بهره برداری 3
Analysis of TBM Performance in Two Long Mechanized Tunnels,
Case History of Karaj Water Conveyance Tunnel Project Lots 1
and 2 (Iran) May 2014 Proceedings of the World Tunnel Congress 2014 – Tunnels for a better Life. Foz do Iguaçu, Brazil

Omid Frough ; Jamal Rostami

Analysis of TBM Performance in Two Long Mechanized Tunnels, Case History of Karaj Water Conveyance Tunnel Project Lots 1 and 2 (Iran)

4
Investigation of Sea Water Intake Alternatives at Shores with Low Slope October 2013 The 15th Marine Industries Conference (MIC2013)– Kish Island

Zeinab Toorang ; Hamed Rahman Shokrgozar ; Nazanin Nayebvali

Investigation of Sea Water Intake Alternatives at Shores with Low Slope

5
پیشبینی نرخ پیشروی TBM با استفاده از رویکرد سیستمهای مهندسی سنگ شهریور 1392 نشریه ی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی

امید فروغ؛ سید رحمان ترابی ؛ فرهنگ سرشکی ؛ سید محمد اسماعیل جلالی

پیشبینی نرخ پیشروی TBM با استفاده از رویکرد سیستمهای مهندسی سنگ

6
مطالعه فرورفت شمعهای فرا ساحل برای خاکهای رسی در خلیج فارس همراه با مطالعه موردی اردیبهشت 1392 پنجمین همایش ملی صنایع فراساحل

علی فاخر , ساناز محمودپور , مرتضی میرشکاری , مسعود میدانی

مطالعه فرورفت شمعهای فرا ساحل برای خاکهای رسی در خلیج فارس همراه با مطالعه موردی

7
طراحی سیستم تهویه تونل دو طبقه ادامه بزرگراه صیاد شیرازی در دوره بهره‌برداری آبان 1390 نخستین همایش آسیایی و نهمین همایش ملی تونل

حمید رضا علیزاده

طراحی سیستم تهویه تونل دو طبقه ادامه بزرگراه صیاد شیرازی در دوره بهره‌برداری

8
تجهیزات و تاسیسات ایمنی و کنترل تونل بلند دو طبقه ادامه بزرگراه صیاد شیرازی در دوره بهره‌برداری آبان 1390 نخستین همایش آسیایی و نهمین همایش ملی تونل

حمید رضا علیزاده ، منصوره احتشامی

 تجهیزات و تاسیسات ایمنی و کنترل تونل بلند دو طبقه ادامه بزرگراه صیاد شیرازی در دوره بهره‌برداری

9
ضرورت‌های تونل جاده‌ای دو طبقه در مناطق شهری تهران با نگرشی بر تونل بلند دو طبقه ادامه بزرگراه صیاد شیرازی آبان 1390 نخستین همایش آسیایی و نهمین همایش ملی تونل

حمید رضا علیزاده ، مهدی حسینی نژاد،

علی فاخر، بیژن یزدانی

ضرورت‌های تونل  جاده‌ای دو طبقه در مناطق شهری تهران با نگرشی بر تونل بلند دو طبقه ادامه بزرگراه صیاد شیرازی 10
مدلسازی پخش نفت و پشتیبانی از کاهش تأثیرات زیست محیطی آن آبان 1390 سیزدهمین همایش صنایع دریایی

مهدی شفیعی فر، پویا رنجبر

جواد رضوان دوست

مدلسازی پخش نفت و پشتیبانی از کاهش تأثیرات زیست محیطی آن

مطالعه موردی: خروج نفت از خطوط کف دریا در منطقه خارک- خلیج فارس

11
طرح جامع فضاهای زیرزمینی شهری با نگرشی بر نقش تونل‌های ترافیکی دوطبقه در ایران(سخرانی کلیدی) آبان 1390 نخستین همایش آسیایی و نهمین همایش ملی تونل

علی فاخر، مهدی حسینی نژاد

حمیدرضا علیزاده

طرح جامع فضاهای زیرزمینی شهری با نگرشی بر نقش تونل‌های ترافیکی دوطبقه در ایران(سخرانی کلیدی) 12
اردیبهشت 1387 نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

هادی صادقیان، مهدی شفیعی فر

 عقیل حاج مومنی

بررسی تاثیر در نظر گرفتن محدوده میدان نزدیک در مطالعات هیدرودینامیکی پخش حرارت در دری 13
تاثیر ملاحظات زیست محیطی بر تدوین طرح جامع بنادر اردیبهشت 1387 نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

حسین سعدایی، سیده معصومه صداقی

 سیده حمیده طاهری، سارا شهیدی

تاثیر ملاحظات زیست محیطی بر تدوین طرح جامع بنادر 14
An Essential Foundation Control for the Design of Rubble Mound Breakwaters on Soft Soil اردیبهشت 1387 امارات علی فاخر، رسول مبارز، حسن احمدی

An Essential Foundation Control for the Design of Rubble Mound Breakwaters on Soft Soil

15
Comparison Of Stiffness Derived From Pressure Meter And Monitoring Of a Heavy Building اردیبهشت 1387 پاریس علی فاخر، بدیل پهلوان

Comparison Of  Stiffness Derived From Pressure Meter And Monitoring Of a Heavy Building

16
چگونگی مواجهه با محدودیت های ناشی از وضعیت موجود در توسعه بنادر: مطالعه موردی بندر تجاری کیش اردیبهشت 1387 هشتمین همایش بین‌المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

محمد حسن نژاد، حسین سعدایی

سهیلا اسماعیلی

چگونگی مواجهه با محدودیت های ناشی از وضعیت موجود در توسعه بنادر: مطالعه موردی بندر تجاری کیش 17
راهکارهایی برای کاهش اثرات زیست محیطی طرح‌های توسعه بنادر و سازه ساحلی اردیبهشت 1387 هشتمین همایش بین‌المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی سیده حمیده طاهری، سیده معصومه صداقی، رضا کراچیان راهکارهایی برای کاهش اثرات زیست محیطی طرح‌های توسعه بنادر و سازه ساحلی 18
برآورد تقاضای نفتی بندر خلیج فارس اردیبهشت 1387 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران آنام اردشیری، عباس بابازاده برآورد تقاضای نفتی بندر خلیج فارس 19

 

فایل های آموزشی

 

مهندسی پی پیشرفته - نویسنده: دکتر فاخر

فایل آموزشی مهندسی پی پیشرفته|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارسChapter 0 (Foreword)
Foreword
non-fraud
فایل آموزشی مهندسی پی پیشرفته|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارسChapter 1 (bearing capacity for Shallow Foundatons)
1.1 introduction
1.2 bearing capacity theory
1.3 use of bearing capacity relations
1.4 validity of theory & failure types
1.5 seismic bearing capacity
1.6(A) embankment on soft soils
1.6(B) improvement of embankment bed
1.6(C) embankment on reinforced bed
1.7 foundation on rocks
1.8 safety factor of bearing capacity
1.9 failure & reliability
فایل آموزشی مهندسی پی پیشرفته|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارسChapter 2 (settlement)
2.1 introduction
2.2 stress distribution
2.3 immediate settlement & soil stiffness
2.4 consolidation settlement
2.5.1 uniform settlement
2.5.2 shapes of diferentia settlement
2.5.3 reasons of differential settlement
2.5.4 encountering differential settlements
2.6 allowable settlement
2.7 settlement of fills
2.8.1 erosion by water
2.8.2 thaw or frost heave
2.8.3 collapsible soil
2.8.4 swelling soil
2.8.5 creep of slopes
2.8.6 shaking induced settlement
2.8.7 other types of ground deformation
2.9 reliability of settlement calculation
فایل آموزشی مهندسی پی پیشرفته|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارسChapter 3 (design of shallow foundation)
3.1 introduction
3.2.1 to 3.2.4 design principles of shallow foundation
3.2.5 foundation rotation
3.2.6 foundation drainage
3.3 Isolated footing types
3.4 analysis of flexible foundation
3.5.1 & 3.5.2 mat bearing capacity & settlement
3.5.3 mat & grid foundation types
3.5.4 basement wall & mat combination
3.5.5 underwater mats & footings
3.5.6 complementary comments
3.6 circular & ring foundations
3.7 other types of shallow foundations
فایل آموزشی مهندسی پی پیشرفته|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارسChapter 4 (construction of shallow foundations)
4.1 introduction
4.2 slope
4.3.1 to 3 desing issues & deformation
4.3.4 Methods-1 wall-anchor-nail.pdf
4.3.4 Methods-2 strut-truss-top-down.pdf
4.3.4 Methods-3 drinage in excavations.pdf
4.3.5 Conventional Method in Iran
4.4 underwater excavation
4.5 & 4.6 bottom instability & preparation
فایل آموزشی مهندسی پی پیشرفته|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارسChapter 5 (lateral earth presssure)
5.1 introduction
5.2 Lateral earth pressure
5.3 conventional methods
5.4 lateral pressure recognization
5.5 compaction pressure
5.6 seismic lateral earth pressure
5.7 other subjects
5.8 reliability
فایل آموزشی مهندسی پی پیشرفته|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارسChapter 6 (gravity & cantilever walls)
6.1 & 6.2 introduction & design bases
6.3.1 & 6.3.2 conventional & counterfront
6.3.3 (a) block walls
6.3.3 (b) large concrete block walls
6.3.4 gabion
6.3.5 CRIB wall
6.3.6 bridge abutments
6.4 drainage
فایل آموزشی مهندسی پی پیشرفته|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارسChapter 7 (Sheetpiles & sheeting)
7.1 introduction
7.2 & 7.3 sheetpiles analysis & safety factor
7.4 Sheetpiles Design & Construction
7.5 Diaphragm Walls
7.6 Soldier Piles
7.7 Flexible walls & Struts
فایل آموزشی مهندسی پی پیشرفته|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارسChapter 8 (reinforced earth walls)
8.1 & 8.2 introduction & mechanism
8.3 Reinforced earth walls
8.4 reinforced earth wall stability
8.5 Ground Anchors&Soil Nailing
فایل آموزشی مهندسی پی پیشرفته|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارسChapter 9 (single Piles)
9.1 introduction
9.2.1 & 9.2.2 pile materials & construction methods
9.2.3 Pile Driving
9.2.4 Pile Boring
9.2.5 micropile
9.3 bearing capacity of single pile
9.4 construction effects
9.5 & 9.6 pile settlement & negative friction
9.7 pile in calcareous soils
9.8 analysis of pile under impact
9.9 pile under horizontal loading
9.10 Pile Tests
9.11 Pile tension capacity
فایل آموزشی مهندسی پی پیشرفته|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارسChapter 10 (Pile groups)
10.1 introduction
10.2 & 10.3 group (capacity & settlement)
10.4 & 10.5 analysis & design methodology
10.6 seismic behavior
10.7 structural design
10.8 case studies

اجرای سازه های دریایی - نویسنده: دکتر فاخر

فایل آموزشی اجرای سازه های دریایی|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارس1. Introduction
1.1-Title & Introduction
1.2- Content & References
فایل آموزشی اجرای سازه های دریایی|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارس2. Marine Equipment
2.1- Bouyancy
2.2 Ships
2.3 Barges
2.4 Crane Vessels
2.5 Jack-up Barges
2.6 Launch Barges
2.7 Pipe Laying Barges
2.8 Dredgers
2.9 Other Vessels
فایل آموزشی اجرای سازه های دریایی|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارس3. Basic Activities
فایل آموزشی اجرای سازه های دریایی|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارس3.1. Marine Activities
3.1.1. Towing
3.1.2. Moorings & Anchoring
3.1.3. Heavy weight lifting
فایل آموزشی اجرای سازه های دریایی|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارس3.2. Earth Works
3.2.1. Filling
3.2.2. Leveling
3.2.3. Dredging & Excavation
3.2.4. Hydraulic Emb & land reclam
3.2.5. Soil Improvement
فایل آموزشی اجرای سازه های دریایی|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارس3.3. Pile Construction
3.3.1. Fabrication of Pile
3.3.2. Driven Piles
3.3.3. Bored Piles
3.3.4. Pile Tests
فایل آموزشی اجرای سازه های دریایی|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارس3.4. Underwater Concrete & Steel works
3.4.1 Concret Works
3.4.2 Steel Works
فایل آموزشی اجرای سازه های دریایی|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارس3.5. Site Exploration
3.5.1. Surveying & Hydrography
3.5.2. Geophysical & Geotechnical Exploration
3.5.3. Exploratory Diving
List of Basic Activities
فایل آموزشی اجرای سازه های دریایی|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارس4. Breakwaters
4.1. Overall Introduction
4.2.1 Rock Excavation
4.2.2. Rock Grading and Transport
4.2.3. Other materials
4.3.1.A. Land-Based Const (core)
4.3.1.B. Land-Based Const (matress-filter-toe)
4.3.1.C. Land-Based Const (armour)
4.3.2. Marine Construction
4.3.3. Overall Construction Comments
فایل آموزشی اجرای سازه های دریایی|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارس5. Berth Structures
5.1. Berth Structures-General
5.2.1. Deck & Pile -concept
5.2.2. Deck & Pile- case studies
5.3. Caisson
5.4. Concrete Block
5.5.1 SheetPile (steel)
5.5.2 SheetPile (diaphragm concrete)
5.5.3 SheetPile (secant piles)
5.6. Floating pier & SPM
5.7. Dolphin type berth
5.8.- RO-RO type berth
5.9.1. Berth Equipment (Fender)
5.9.2. Berth Equipment (Bollard)
5.9.3. Berth Equipment (Cranes)
5.9.4. Berth Equipment (Bulk Cargo)
فایل آموزشی اجرای سازه های دریایی|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارس6. Launch Structures
6.1. Lift
6.2. Slipway
6.3. Dry dock
6.4. Floating dock
فایل آموزشی اجرای سازه های دریایی|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارس7. Shore Protection
7.1. Shore Protection
7.2. Indirect Shore Protection
فایل آموزشی اجرای سازه های دریایی|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارس8. Offshore Platforms
8.1. Platform-general
8.2. Land Based Works
8.3.1. Marine Works (load-out & transport)
8.3.2. Marine Works (Jacket Installation)
8.3.3. Marine Works (Topsides)
8.4. moored floating and deep sea Platforms
فایل آموزشی اجرای سازه های دریایی|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارس9. Marine Pipelines
9.1. Offshore Pipeline
9.2. Shore approach
9.3. Protection of Marine Pipeline
9.4. Submarine Cables
فایل آموزشی اجرای سازه های دریایی|وب سایت مهندسین مشاور هندسه پارس 10. Sea Water Intakes
10.1. Sea water intake I
10.2. Sea water intake II
10.3. Outlets

مجموعه آموزشی "مهارت های حرفه ای"

مهارت نوشتن گزارش مهندسی 1. مهارت نوشتن گزارش مهندسی
مهارت بازدید 2. مهارت شرکت در جلسه
3. مهارت بازدید
مهارت عکاسی 4. مهارت عکاسی
مهارت ارائه شفاهی 5. مهارت ارائه شفاهی
مهارت روانشناسی کار 6. مهارت روانشناسی کار
مهارت در پوشیدن لباس حرفه ای 7. مهارت در پوشیدن لباس حرفه ای
مهارت در مذاکره 8. مهارت در مذاکره