تهیه اسناد و ارزیابی کیفی، مالی و فنی پیشنهادات سرمایه‌گذاری در زمینه جمع‌آوری، پردازش و دفع مواد زائد از عملیات شناورها و جذب سرمایه‌گذار

تهیه اسناد و ارزیابی کیفی، مالی و فنی پیشنهادات سرمایه‌گذاری در زمینه جمع‌آوری، پردازش و دفع مواد زائد از عملیات شناورها و جذب سرمایه‌گذار
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
4 ماه 1388/03/12 تهران سازمان بنادر و دریانوردی بندرسازی و سازه‌های دریایی 1034

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

ایران به کنوانسیون مارپل پیوسته است که امکان دریافت و پردازش مواد زائد شناورها را در بنادر جنوبی و شمالی کشور راه اندازی کند سیاست سازمان بنادر و دریانوردی این است که راه اندازی و بهره برداری امکانات دریافت و پردازش مواد زائد شناورها را از طریق جذب سرمایه گذار انجام دهد مهندسین مشاور هندسه پارس عهده دار مذاکره و انتخاب و انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران در این پروژه است

ویژگی مهم این پروژه:

● تا کنون هیچ کس از کشورهای همسایه جنوبی یا شمالی ایران نتوانسته اند به تعهدات خود طبق کنوانسیون مارپل در زمینه مذکور عمل کنند بنابراین به نتیجه رسیدن این طرح یکی از افتخارات ملی خواهد بود

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

● استخراج شاخص های عملیاتی،مالی،سرمایه گذاری،بازار،سوابق فنی و اجرایی و با رعایت کنوانسیون مارپل

● فرمول نمودن و تعیین حساسیت و نحوه ارتباط شاخص های منتخب کیفی،فنی و مالی جهت انتخاب پیشنهاد صلح

● تهیه و تدوین مدل واگذاری موضوع قرارداد

● تهیه و تدوین اسناد،فرمت،جداول و چهار چوب لازم جهت جمع آوری اطلاعات مرتبط با شاخص های مصوب از متقاضیان در قالب بخش های مجزا و پاکات مربوطه

● تهیه و تدوین فرآیند جمع آوری اطلاعات و بررسی پیشنهادات بر اساس شاخص ها،اسناد طبقه بندی شده

● بررسی و ارزیابی طرح فنی و اقتصادی و پیشنهادات سرمایه گذاری

● تهیه و تدوین نمونه قرار داد واگذاری امور مربوط به ایجاد تسهیلات دریافت،پردازش و دفع مواد زائد از کشتی ها با سرمایه گذار

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

بندرسازی و سازه های دریایی ـ اقتصاد

دریافت بروشور