مطالعات و بررسی وضعیت اسکله‌های P6 ،P5 و P7 پتروشیمی رازی و ارائه طرح تقویت سازه‌ای

مطالعات و بررسی وضعیت اسکله‌های P6 ،P5 و P7 پتروشیمی رازی و ارائه طرح تقویت سازه‌ای
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
3 ماه 1389/10/06 ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرسازی و سازه‌های دریایی 1054

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

اسکله‌های P5، P6 و P7 پتروشیمی در خور ماهشهر قرار دارند و حدود 50 سال مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. این اسکله‌ها، هم از نظر سازه‌ای و هم از نظر تجهیزات پهلوگیری، تخلیه و بارگیری نیاز به ارتقاء دارند. مطالعات مربوط به ارتقاء این اسکله‌ها به این مهدسین مشاور واگذار شده است.

ویژگی مهم این پروژه:

1) مشكلات جمع‌آوري اطلاعات اين اسكله‌هاي قديمي

2) انجام آزمايش‌هاي مصالح و نمونه‌گيري سازه در شرايط مشكل

3) جمع‌بندي نيازمندي‌هاي متفاوت رده‌هاي مختلف كارفرمايي از جمله ويژگي‌هاي اين پروژه است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

● انجام مطالعات پایه

● انجام بازرسی‌ها و آزمایش‌ها

● بررسی وضعیت اسکله‌های موجود

● بررسی تاثیر تاسیسات و تجهیزات جدید مورد نیاز بر اسکله

● تهیه گزارش تفصیلی