تکمیل طراحی تفصیلی و مهندسی خرید پروژه پایانه نفتی بندر امام خمینی (قطعه a59)

تکمیل طراحی تفصیلی و مهندسی خرید پروژه پایانه نفتی بندر امام خمینی (قطعه a59)

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
10 ماه 1395 - صنایع نفت و گاز و پتروشیمیی شرکت دانیال انرژی سپهر کیش 1153

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

پروژه پایانه نفتی بندر امام خمینی در استان خوزستان، بندر امام خمینی قطعهً a59 واقع می‌باشد. طراحی پایه توسط مشاور دیگری انجام شده است و شرکت هندسه پارس طی قراردادی با شرکت جهاددریا (پیمانکار EPC پروژه) تکمیل طراحی پایه و تفصیلی پروژه را به عهده گرفت. در آبان ماه 1395 شرکت دانیال انرژی سپهر کیش به عنوان کارفرما و سرمایه‌گذار پروژه تصمیم گرفت مهندسی پروژه مذکور را طی قراردادی به صورت مستقیم با هندسه پارس به انجام برساند. موضوع این پروژه شامل تکمیل طراحی تفصیلی و مهندسی خرید پروژه انبار نفت با ظرفیت اسمی چهل هزار تن واقع در قطعه a59 اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی می‌باشد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

تکمیل طراحی تفصیلی و مهندسی خرید، شامل:
1- مهندسی فرایند
- تهیه معیارهای طراحی فرآیندی
- طراحی دیاگرام‌های فرایند (PFD) و دیاگرام‌های لوله‌کشی و ابزار دقیق (P&ID) کلیه فرایندها
- تهیه جداول بارهای الکتریکی (Electrical Load Tables)
- تهیه مشخصات فنی و اندازه‌ها و برگه‌های فرایندی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات
- تهیه برگه‌های داده‌های فرایندهای ابزار دقیق
- انجام محاسبات هیدرولیکی
- طراحی و محاسبات شیرهای اطمینان و کنترل
- تهیه فهرست خطوط لوله و جدول مشخصات (Line Designation Table)
- تهیه مدرک Operating Manual
2- مهندسی مکانیک (تجهیزات ثابت و دوار)
- تهیه معیارهای طراحی مکانیکی
- تهیه مشخصات فنی کلیه دستگاه‌ها و ماشین‌آلات نظیر پمپ‌هافق مخازن و...
- تهیه برگ‌های داده‌های فنی تجهیزات ثابت و ماشین‌آلات نظیر پمپ‌ها، و مخازن پکیج‌ها و...
- انجام محاسبات ایستایی تجهیزات، انجام محاسبات لازم، ارائه توان و سایر مشخصات ماشین‌آلات دوار اصلی و فرعی مانند الکتروپمپ‌ها
- تهیه برآورد و فهرست مقادیر تجهیزات مکانیکی
- تهیه مشخصات فنی تجهیزات
- تهیه نقشه‌های ساخت مخازن
3- لوله‌کشی
- تهیه معیارهای طراحی لوله‌کشی (Piping Design Criteria)
- تهیه مشخصات فنی و مصالح لوله‌کشی
- تهیه محاسبات ضخامت لوله‌ها بر مبنای استانداردها و شرایط فرآیندی پروژه
- طراحی سه‌بعدی کلیه خطوط و تجهیزات مکانیکی با نرم‌افزارهای 3D
- طراحی و تهیه نقشه‌های موقعیت و نصب تجهیزات
- تهیه نقشه‌های Piping Plan و مقاطع لوله‌کشی در قسمت روزمینی و زیرزمینی
- تهیه نقشه‌های ایزومتریک لوله‌کشی بالاتر از 2 اینچ
- انجام محاسبات آنالیز تنش و ارائه نتایج
- نهایی‌سازی و تکمیل لیست لوله‌ها
- تهیه، تکمیل و نهایی‌سازی لیست و مشخصات فنی شیرها
- طراحی و تهیه نقشه‌های استاندارد لوله‌کشی
- تهیه مشخصات فنی عایق‌کاری حرارتی برای لوله‌کشی‌های مربوطه
- تهیه مشخصات فنی رنگ‌آمیزی لوله‌ها
- تهیه مشخصات فنی جوشکاری لوله‌کشی
- تهیه برآورد و فهرست مقادیر لوله‌کشی (MTO) و تجهیزات جانبی
4- کنترل و ابزار دقیق
- تهیه معیارهای طراحی سیستم ابزار دقیق
- تهیه سیستم کنترل و هماهنگی نقشه‌های P&ID
- تهیه مشخصات فنی برای تمام ادوات ابزار دقیق (Specifications)
- تهیه مشخصات اجرایی
- تهیه و نهایی‌سازی برگه‌های داده‌های فنی ابزار دقیق و دستگاه‌های F&G
- طراحی و تهیه نقشه‌های استقرار ابزار دقیق و ارتباط آنها
- تهیه نقشه‌های جزئیات نصب ادوات ابزار دقیق (Instrument Loop Diagrams)
- طراحی و تهیه نقشه‌های لوله‌کشی ابزار دقیق و جزئیات آنها
- تهیه دیاگرام‌های منطق و مدار منطق (Interlock & Sequence Logic Diagrams)
- تهیه نقشه‌ها و مدارک مربوط به سیستم F&G
- طراحی و تهیه نقشه‌های برق مربوط به ابزار دقیق و مشخصات و اندازه‌های سیستم و کابل‌های ابزار دقیق و جعبه‌های اتصالات مربوطه
- تهیه مدرک Effect & Cause
- تهیه نقشه‌های Instrument Diagram Distribution Power
- تهیه نقشه‌های جانمایی تجهیزات در اتاق کنترل
- تهیه نقشه‌های جزئیات کابل‌کشی در اتاق کنترل و محوطه عملیات (Schedule Cable)
- تهیه فهرست و لیست‌های ابزار دقیق (Instrument Index, Instrument List) و...
- تهیه نقشه‌های Diagram Wiring Termination مربوط به Box junction پانل‌ها و...
- طراحی و تهیه نقشه‌های سیستم کشف، اعلام و اطفاء حریق تأسیسات صنعتی
- تهیه نقشه‌های Detail & Layout Earthing Control & Instrumentation
- تهیه نقشه جزئیات کابل‌کشی برای Conduit Cable, Trench Cable, Tray Cable
5- برق
- تهیه معیارهای طراحی برق
- تهیه برگه‌های داده‌های فنی کلیه دستگاه‌ها و تجهیزات برقی
- انجام محاسبات مربوط به برآورد بارها تعیین سایز کابل‌ها تهیه مشخصات فنی الکتروموتورها، تابلوهای LV ترانسفورماتورها، کابل‌ها و کلیه تجهیزات برقی
- انجام محاسبات مربوط به رله‌ای حفاظتی، استارتینگ موتورها و پخش بار
- تهیه جداول و فهرست‌های کابل‌ها (Cable Schedule)
- تهیه نقشه‌های تک‌خطی سیستم‌های برق (Single Line Diagram)
- طراحی سیستم‌ روشنایی و تهیه نقشه‌های اجرایی و محاسبات مربوطه
- طراحی شبکه اتصال زمین و تهیه نقشه‌های اجرایی
- تهیه فهرست مقادیر کالا
- تهیه نقشه‌های جانمایی کابل‌ها و سینی کابل‌ها
- تهیه نقشه‌های جانمایی کابل‌های زیرزمینی
- تهیه نقشه‌های طبقه‌بندی مناطق خطر (Hazardous Area Classification)
- تهیه نقشه‌های Standard Detail Drawings
- طراحی و محاسبات مربوط به حفاظت کاتدیک
- تهیه نقشه و محاسبات برق اضطراری و ژنراتور به همراه نقشه‌های اجرایی
6- سیویل، سازه، معماری و ژئوتکنیک
- طراحی ساختمان‌ها مطابق جانمایی سایت پلان پروژه
- طراحی فوندانسیون مخازن
- طراحی ایستگاه‌های پمپاز محصولات نفتی و آتشنشانی
- شلتر پمپخانه‌ها (آتشنشانی و فرآورده)
- کلیه رک‌ها و کانال‌های تأسیساتی زیرزمینی و روی زمین شامل: رک‌ها و کانال‌های خطوط انتقال برق ابزار دقیق و لوله‌کشی و کلیه جاده‌ها
- طراحی روسازی عبورگاه‌ها
- طراحی هندسی جمع‌آوری آب‌های سطحی و سیستم فاضلاب
- طراحی باندوال‌ها
- باسکول
- طراحی جمع‌آوری آب‌های سطحی، ترنج‌های تأسیسات و جوی‌ها با جزئیات شامل مقاطع، لول‌ها و اندازه‌های لازم برای اجرا
7- تهویه مطبوع (HVAC)
- تهیه معیارهای طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع ساختمان‌ها
- انجام محاسبات تهویه برای همه ساختمان‌ها
- ارائه مشخصات سیستم‌های تهویه
- ارائه برگ داده‌های فنی سیستم‌های تهویه
- انجام محاسبات فاضلاب ساختمان‌ها
8- ایمنی و آتشنشانی
- تهیه معیارهای طراحی ایمنی و آتشنشانی
- تهیه نقشه‌های چیدمان ادوات ایمنی و آتشنشانی و شبکه آب آتشنشانی
- تهیه نقشه‌های لوله‌کشی و ابزار دقیق (P&ID) سیستم های آتشنشانی
- تهیه چیدمان ردیاب‌های آتشنشانی و ادوات اعلام و اخطار
- طراحی و محاسبات سیستم‌های ایمنی و آتشنشانی شامل سایزینگ، محاسبه میزان آب آتشنشانی، سیستم فوم، سیستم‌های Total Flooding
- تهیه نقشه‌های Hazardous Area Classification
- تهیه نقشه‌های علائم خطر و راه‌های فرار
- تهیه برگه داده‌های فنی ادوات ایمنی و آتشنشانی
9- تلکام
- تهیه معیارهای طراحی تلکام
- تهیه برگه‌ داده‌های فنی کلیه دستگاه‌ها و تجهیزات تلکام و CCTV
- انجام محاسبات مربوط به براورد بارها، تعیین سایز کابل‌ها، تهیه مشخصات فنی دوربین‌ها، رادیو، تلفن و کلیه تجهیزات مخابراتی
- انجام محاسبات مربوط به دوربین‌ها
- تهیه جداول و فهرست‌های کابل
- طراحی سیستم مخابرات و CCTV و تهیه نقشه‌های اجرایی و محاسبات مربوطه
- تهیه فهرست جانمایی کابل‌ها و سینی کابل‌ها
- تهیه نقشه‌های جانمایی کابل‌های زیرزمینی
- تهیه نقشه‌های Standard Detail Drawings
10-تهیه دستورالعمل‌های راه‌اندازی، راهبری و نگهداری
- تدوین و تکمیل دستورالعمل‌های پیش‌راه‌اندازی و راهبری شامل شرح عملیات مرحله‌بندی‌شده راه‌اندازی، از کاراندازی، راه‌اندازی مجدد، روش‌های تخلیه و توصیه‌های ضروری به گروه عملیات جزو وظایف تیم مهندسی پروژه می‌باشد. در این راستا کتابچه‌های راه‌اندازی، راهبری و نگهداری تهیه و ارائه خواهند شد. این کتابچه‌ها شامل مدارک زیر خواهند بود:
o شرح فرآیند
o دیاگرام‌های فرآیند (PFD) و لوله‌کشی و ابزار دقیق (P&ID)
o دیاگرام‌های تک‌خطی
o لیست ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و کالاهای مورد نیاز پروژه
o سیستم‌های برقی، راه‌اندازی عملیات و از کاراندازی آن و نقشه‌های توزیع نیرو
o تشریح سیستم کنترل، نقشه‌های محل قرارگیری ابزار دقیق
o نقشه کل موقعیت استقرار تجهیزات (Plot Plan)
o دستورالعمل سازندگان در خصوص ماشین‌آلات
o دیاگرام‌های اصلی فرآیندی و اصلی سازندگان
o ارائه روش‌های آزمایش‌های قبل از راه‌اندازی
11-تهیه کتابچه‌های مهندسی
کتابچه‌های مهندسی در بخش‌های مختلف و برای دستگاه‌ها و ماشین‌آلات طرح توسط شرکت هندسه پارس تهیه و ارائه خواهد شد. این کتابچه‌ها در بر گیرنده نقشه‌های اصلی، مشخصات فنی، طراحی، اوراق داده‌های فنی دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و کلیه اسناد ثبت و بازرسی از زمان ساخت تا زمان خاتمه راه‌اندازی خواهند بود.
12- خدمات مهندسی خرید:
در این بخش خدمات مهندسی مورد نیاز برای خرید و تأمین کالاهای پروژه توسط مهندس مشاور ارائه گردید. این خدمات شامل موارد ذیل می‌باشند:
- بررسی فنی پیشنهاد‌های سازندگان و تأمین‌کنندگان و تهیه TBE:
- اعمال اطلاعات فنی سازندگان و فروشندگان سیستم‌ها و تجهیزات در مدارک طراحی

کارفرما و زمان انجام کار:

کارفرما: شرکت دانیال انرژی سپهر کیش
مدت انجام 10 ماه
1395 و 1396