مهندسین مشاور هندسه پارس

 

 

 ارائه خدمات مشاوره در پروژه مستحکم و ایمن سازی و لایروبی حوضچه موجود نکاء

 

کد: 1006

گروه: تونل و ژئوتکنیک

کارفرما: شرکت مهندسی پناهساز ایران

محل اجرای طرح: نکاء

تاریخ ابلاغ: 9/1385

مدت انجام: 2 ماه

شرح پروژه: مهندسی ارزش در پروژه فوق الذکر و ارائه روش هایی برای کاهش هزینه های لایروبی و همچنین تسهیل روش ساخت موج شکن در این پروژه کوتاه به مهندسین مشاور هندسه پارس واگذار گردید.