ارایه خدمات مهندسی در پروژه‌ طراحی، ساخت و نصب اسکله رو ـ رو (اسکله شماره 7) بندر شهیدباهنر و تجهیزات جانبی

ارایه خدمات مهندسی در پروژه‌ طراحی، ساخت و نصب اسکله رو ـ رو بندر شهیدباهنر و تجهیزات جانبی
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
3 ماه 1389/09/13 بندرعباس اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان - بندر شهید باهنر
پیمانکار : شرکت کران دریا
بندرسازی و سازه‌های دریایی 1052

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

اسکله شناور رو ـ رو در بندر شهید باهنر بندرعباس به صورت EPC اجرا می‌شود. این مشاور به عنوان همکار مهندسی در این پروژه همکاری نموده است.

ویژگی مهم این پروژه:

اسکله شناور با توجه به جنبه‌های سازه‌ای و هیدرودینامیکی طراحی گردید و به تایید مشاور کارفرما و همچنین موسسه رده‌بندی شناور رسید. مدت زمان کوتاه طراحی نیز از ویژگی‌های مهم این پروژه بوده است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

● خدمات مهندسی در ساخت اسکله شناور رو ـ رو

● ارایه نقشه‌های Detail و دفترچه محاسبات برای: سازه اسکله ، تجهیزات پهلوگیری و مهاربندی (بولاردها و فندرها) و تجهیزات جانبی اسکله

● خدمات مهندسی در به آب‌اندازی و حمل اسکله شناور به محل نصب

● انجام آنالیزهای لازم برای حمل و نصب و ارایه دفترچه محاسبات مربوطه

● ارایه دستورالعمل‌ حمل و نصب