تهیه طرح توجیهی در خصوص ساخت پایانه شرکت ملی صنایع مس ایران در بندر شهید رجایی

تهیه طرح توجیهی در خصوص ساخت پایانه شرکت ملی صنایع مس ایران در بندر شهید رجایی

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
3 ماه 1394 -- شرکت ملی صنایع مس ایران بندرسازی و سازه های دریایی 1139

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

شرکت ملی صنایع مس ایران قصد احداث پایانه در زمینی به مساحت 6/3 هکتار در بندر شهید رجایی را داشت که تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی به هندسه پارس واگذار شد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

1. بازدید تیم کارشناسی پروژه و بررسی میدانی سایت
2. تبادل نظر با کارفرما جهت تبیین چارچوب مطالعات
3. جمع‌آوری اطلاعات «بازاریابی و اهداف پروژه» در قالب طرح توجیهی فنی – اقتصادی از سرمایه‌گذار
4. انجام مطالعات «بازار، فنی، اقتصادی و مالی پروژه، در قالب طرح توجیهی فنی ـ اقتصادی
5. مدلسازی مالی با نرم‌افزار مناسب و ارائه پارامترهای مالی سرمایه گذاری
6. تحلیل حساسیت شاخص‌های اقتصادی طرح
7. پیگیری روند بررسی طرح توجیهی فنی و اقتصادی و دفاع از آن جهت اخذ تأیید سازمان بنادر و دریانوردی

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت ملی صنایع مس ایران / 1394 به مدت 3 ماه