مهندسین مشاور هندسه پارس

 

 

ارائه خدمات مشاوره به مجری طرح توسعه بندر بوشهر

 

کد: 1011

گروه: بندرسازی و سازه‌های دریایی

کارفرما: شرکت پرشیا سیویل

محل اجرای طرح: بندر بوشهر

تاریخ ابلاغ: 10/1/1386

مدت انجام: 2 ماه

شرح پروژه: مجری طرح بندر بوشهر در سازمان بنادر و دریانوردی برای برخی از موضوع های تخصصی مثل مشکلات اجرای اسکله و انجام عملیات لایروبی از خدمات مشاوره ای مهندسین مشاور هندسه پارس استفاده نمود. عمده این مشاور توسط دو تن از مدیران ارشد این مشاورین ارائه گردید.