کنترل مطالعه و طراحی مفهومی تونل بزرگراه حکیم در محدوده عبور از پارک جنگلی چیتگر

کنترل مطالعه و طراحی مفهومی تونل بزرگراه حکیم در محدوده عبور از پارک جنگلی چیتگر
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
3 ماه 92/07/14 تهران سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران مهندسی زیرساخت ها 1097

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

بزرگراه حکیم يكي از مهم‌ترين مسيرهاي شبكه بزرگراهي شهر تهران با امتداد شرقي - غربي محسوب مي گردد كه از غربي‌ترين مناطق شهر تا شرقي‌ترين آنها امكان دسترسي هاي منطقه‌اي و محلي را ميسر مي سازد. این بزرگراه در قسمت شرقی شهر تهران "بزرگراه رسالت" و در قسمت غربی " بزرگراه شهید آیت ا.. حکیم" نامیده می‌شود. در محدوده منطقه 22 تهران، حد فاصل بزرگراه آزادگان تا تقاطع ايران خودرو، بخشی از مسیر بزرگراه حکیم از پارک جنگلي چیتگر عبور می‌نماید. با توجه به اهميت كاربري زیست محیطی پارك جنگلي چيتگر لازم است تا بزرگراه حکیم در اين محدوده حداقل اثرات اجتماعي و زيست محيطي را ايجاد نمايد. برای این منظور احداث تونل حکیم از جنوب شرقی دریاچه شهدای خلیج فارس شروع شده، پس از عبور از زیر پارک جنگلی چیتگر به طول حدودی 1000 متر امتداد یافته و قبل از خیابان ایران خودرو خاتمه میابد. مهندسین مشاور هندسه پارس به عنوان مشاور کارفرما عهده دار بررسی و تایید مطالعات و طراحی مفهومی و پایه این پروژه بوده است.

ویژگی مهم این پروژه:

• تونل دوقلوی بزرگراهی ، هر تونل شامل 3 خط عبوری و یک خط اضطراری

• طراحی تونل به منظور جلوگیری از تخریب فضای سبز پارک چیتگر

• رعایت استانداردهای فنی و ایمنی تونل های شهری در طراحی

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

انجام خدمات بررسی، کنترل و تایید مطالعات مفهومی و طراحی پایه تونل شامل:

     • انتخاب گزینه بهینه

     • مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی

     • طراحی سیویل و سازه

     • طراحی ترافیک، طرح هندسی مسیر و روسازی

     • طراحی تهویه، ایمنی، برق و روشنایی، مخابرات و ITS

     • برآورد احجام و آحادبها

     • مطالعات زیست محیطی

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

تونل - ژئوتکنیک- پیمان و رسیدگی - ایمنی و کنترل پروژه

میزان مشارکت هر گروه در پروژه:

گروه مدیریت مهندسی گروه مهندسی زیرساخت ها گروه نفت و گاز گروه بندرسازی و سازه­های دریایی
20% 80% 0 0 درصد مشارکت