انجام خدمات مهندسی طراحی مرحله اول و دوم یک بندر کوچک در سواحل جنوبی کشور

انجام خدمات مهندسی طراحی مرحله اول و دوم یک بندر کوچک در سواحل جنوبی کشور
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
2 ماه 1390/08/14 هرمزگان اصلی: سازمان بنادر و دریانوردی
مستقیم: ---
بندرسازی و سازه‌های دريايی 1077

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

طرح ساخت موج‌شکن‌های مردمی در سواحل وجزایر جنوبی کشور در راستاي اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش عدالت و توسعه نواحی محروم درسواحل جنوبي در دستور کار قرار گرفت. این بنادر چند منظوره ضمن ایجاد زیرساخت های مناسب جهت اشتغالزایی بومی، نقش بسزایی در مناسبات اجتماعی منطقه و محرومیت زدایی از آن دارد.

ویژگی مهم این پروژه:

مطالعات فنی جهت طراحی طول موج‌شکن اصلی و فرعی مطالعات فنی جهت طراحی عرض دهانۀ ورودی مطالعات فنی جهت محاسبه طول خط پارکینگ شناورها مطالعات فنی جهت محاسبه قاعده بندر مطالعات فنی جهت محاسبه مساحت کل حوضچه آرامش بندر مطالعات فنی جهت تدقیق محل استقرار دهانه ورودی در عمق متوسط مطالعات فنی جهت محاسبه مساحت قابل كاربرد بندر

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

انجام بازدید میدانی، تدقیق موقعیت احداث موج‌شکن و ارائه گزارش مربوطه

جمع آوری اطلاعات محیطی از مراجع مختلف ذیربط

انجام مطالعات هیدرودینامیک موج و استخراج امواج طراحی آب عمیق و نزدیک سازه و گلموج دهانه بندر

انجام مطالعات رسوب و مورفولوژی

تعیین الزامات لازم برای تعیین جانمایی حوضچه بندرگاه و انجام مطالعات جانمایی

انجام مرحله اول و دوم طراحی موج‌شکن