رسیدگی به طراحی های توجیهی، فنی و اقتصادی متقاضیان سرمایه گذاری در بندر شهید رجایی

رسیدگی به طراحی های توجیهی، فنی و اقتصادی متقاضیان سرمایه گذاری در بندر شهید رجایی
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
6 ماه 1387/01/01 بندرعباس اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندرسازی و سازه‌های دریایی 1030

مشاهده جزئیات پروژه

خصوصیات طرح و نتایج پروژه:

● موقعیت ممتاز جغرافیایی

● تجهیزات و تسهیلات پیشرفته

● بدست اوردن سهم بالایی از مبادلات بازرگانی کشور که مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران می باشد

● ایجاد بستر و زیر ساخت های عمرانی مناسب جهت سرمایه گذاری و کنترل و نظارت بر روند سرمایه گذاری به لحاظ مطابقت با طرح جامع بندر

● توجه ویژه به سرمایه گذاران نفتی در بخش بندر خلیج فارس با توجه به اهمیت موضوع انرژی

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

● بررسی طرح های پیشنهادی سرمایه گذاران از لحاظ فنی و اقتصادی

● ایجاد هماهنگی طرح های پیشنهادی و عملیات اجرایی سرمایه گذاران با طرح جامع

● همکاری با اداره کل در مراحل مختلف عقد قرار داد با سرمایه گذاران

● بررسی و کنترل برنامه زمان بندی ارائه شده توسط سرمایه گذاران

● نظارت بر رعایت استانداردهای مورد تعهد سرمایه گذاران

● مقایسه پیشرفت عملیات اجرایی با برنامه زمان بندی مورد تعهد سرمایه گذاران در امر ساخت و ساز

● کنترل و اجرای گزارشات زیست محیطی سرمایه گذاران

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

سیویل و سازه ـ مکانیک تجهیزات ثابت و دوار ـ پایپینگ و ابزار دقیق ـ ایمنی و کنترل پروژه ـ معماری ـ حمل و نقل ـ اقتصاد ـ بندرسازی و سازه های دریایی