مناقصه طرح و ساخت سامانه انتقال آب سبز کوه به چغاخور


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
20 روز 1388/02/26 چهارمحال و بختیاری شركت جهاد توسعه خدمات زیر بنایی مهندسی زیرساخت ها 1049

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

شركت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری طرح سامانه انتقال آب سبزکوه به چغاخور را به مناقصه طرح و ساخت گذاشت و از شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنایی دعوت نمود پیشنهاد فنی-بازرگانی و پیشنهاد مالی خود را ارائه نماید در این راستا مهندسین مشاور هندسه پارس خدمات خود را در قالب مشاور همکار شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنایی ارائه نمود. نيازها و الزامات ارائه شده از سوي كارفرما به شرح زير مي باشد.

• طرح و ساخت تونل با TBM به قطر داخلی 3/6 متر و به طول حدود 11 کیلومتر برای انتقال حدود 12 متر مکعب بر ثانیه تامين آبگيري ( احداث حوضچه در خشكي) به ظرفيت200 هزار متر مكعب بر ساعت.

توضیح مختصری در مورد خصوصیات مهم و کلیدی پروژه:

• محدوده طرح دراستان چهارمحال و بختياري در ميان رشته کوههاي بلند زاگرس در فاصله 68کيلومتري شهرکرد قرار گرفته است. به علت روند روبه رشد نيازها و کاهش آبدهي منابع آب زيرزميني و از سوي ديگر به دليل وجود اراضي مستعد و حاصلخيز منطقه، سيستم انتقال آب سبزکوه به چغاخور با ملاحظاتي همچون ضرورت ذخيره سازي و تنظيم رواناب حوزه آبريز سبزکوه، طراحی شده است. هدف کلي طرح جمع آوري آب حوزه سبزکوه به کمک يک سد و انتقال آن به کمک يک کانال به طول 444 متر و تونل به طول 10700 متربه چغاخور مي باشد تا با استفاده از امکانات سد و تونل ،آب تنظيمي در اختيار ذينفعان قرار گيرد.

خصوصیات طرح و نتایج پروژه:

● تامين آب مطمئن براي اراضي کشاورزي مستعد محدوده طرح

● ایجاد اشتغال زايي و تثبيت جمعيت بومي منطقه

● ايجاد زيربناي لازم براي انجام فعاليتهاي متنوع اقتصادي

● تامين آب شرب شهر بروجن در دراز مدت

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

● ارائه شرح سازمان و ساختار مدیریتی مشاور برای انجام مطالعات تفصیلی

● ارائه شکست فعالیتهای طراحی و اجرای کارهای موضوع مناقصه

● تهیه برنامه زمان بندی کارهای موضوع مناقصه اعم از طراحی و اجرا

● تفکیک کارهای موضوع مناقصه به تفکیک وظایف اعضای مشارکت

● ارائه شرح تفصیلی مطالعات پیشنهادی برای انجام کارهای موضوع مناقصه

● ارائه معيارها و مباني طراحي مطالعات تفصیلی

● ارائه روش اجرای تونل

● ارائه مشخصات فنی TBM و BACKUP مورد نیاز در پروژه

● تهیه اطلاعات مورد نیاز سازندگان TBM و BACKUP

● مدیریت مهندسی پروژه ( راهبری کلیه مشاورین در گیر)

● ارائه خدمات طراحی برای سگمنت، کارخانه سگمنت و تجهیز کارگاه

● سایر خدمات مهندسی در صورت نیاز

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

تونل- ژئوتکنیک- سیویل و سازه- متره و برآورد - اقتصاد- ایمنی و کنترل پروژه

میزان مشارکت هر گروه در پروژه:

گروه مدیریت مهندسی گروه مهندسی زیرساخت ها گروه نفت و گاز گروه بندرسازی و سازه­های دریایی
30% 70% - - درصد مشارکت