مهندسین مشاور هندسه پارس

 

مخازن LPG فاز 19 عسلویه

 

کد: 1079

گروه: مهندسی زیرساخت ها

کارفرما: موسسه عمران صنعت

محل اجرای طرح: عسلویه

تاریخ ابلاغ: 22/12/1390

مدت انجام: 6 ماه