نظارت بر عملیات اجرایی سر در و دیوارکشی بندرگاه تجاری کیش

نظارت بر عملیات اجرایی سر در و دیوارکشی بندرگاه تجاری کیش
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
12 ماه 1386/01/14 کیش شرکت توسعه و مدیریت بندر و فرودگاه کیش مهندسی زیرساخت ها 1009

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

در سال 1386 احداث سردرب بندرگاه تجاري كيش (كه با الهام از امواج دريا طراحي گرديده بود) و در امتداد طرفين آن 660 متر ديوار پيراموني مورد نظر بود. این پروژه علاوه بر محصورسازي محدوده بندرگاه و تسريع و ساماندهي ورود و خروج وسايل نقليه، موجب زيباسازي بندرگاه نيز می‌شد. حجم عمليات اجرايي اين پروژه شامل موارد بود:

• حجم عمليات فولادي سنگين: 120.000 كيلوگرم

• حجم عمليات فولادي سبك: 7.300 كيلوگرم

• حجم عمليات بتني: 700 مترمكعب

• حجم عمليات خاكي: 1.300 مترمكعب

ویژگی های مهم این پروژه:

• اين سردرب مشتمل بر 8 قاب فلزي و 8 ديوار بتني به همراه تاسيسات برقي مربوطه بوده كه جهت ساخت آن از تكنيك‌هاي دقيق براي اجراي قوس‌هاي بزرگ با مقطع لوله‌اي استفاده شده است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

● نظارت کارگاهی

● نظارت عالیه

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

معماری- بندرسازی و سازه های دریایی- ژئوتکنیک- سیویل و سازه- پیمان و رسیدگی - ایمنی و کنترل پروژه

میزان مشارکت هر گروه در پروژه:

گروه مدیریت مهندسی گروه مهندسی زیرساخت ها گروه نفت و گاز گروه بندرسازی و سازه­های دریایی
10% 70% 20% درصد مشارکت