طراحی و نظارت برساخت پی جرثقیل دروازه ای 1000 تنی جزیره صدرا

طراحی و نظارت برساخت پی جرثقیل دروازه ای 1000 تنی جزیره صدرا
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
طراحی : 2 ماه
مهندسی کارگاهی : 12 ماه
طراحی : 1388/07/20
مهندسی کارگاهی : 1389/09/01
بوشهر --- مهندسی زیرساخت ها 1042-1056

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) به منظور ساخت و تعمير شناورهاي مختلف در جزيره صدرا واقع در بندر بوشهر، يك حوضچه خشك به طول 300 متر و عرض 50 متر و عمق 11/5 متر را مورد استفاده قرار مي‌دهد. به منظور بهره‌برداري كامل از حوضچه براي ساخت و تعمير شناورها و مونتاژ بلوك‌هاي كشتي و نصب تجهيزات آن، از يك جرثقيل دروازه‌اي به ظرفيت 1000 تن استفاده خواهد شد كه بر روي حوضچه يا مجاور آن قرار گرفته و بر روي يك رديف شمع حركت مي‌كند.

ویژگی مهم این پروژه:

• بزرگي جرثقيل دروازه‌اي از نظر ابعاد و تناژ موجب مي‌شود كه در منطقه كم نظير باشد. از طرف ديگر،‌ خاك سست محل احداث پروژه باعث مي‌شود كه اين پروژه از نظر مهندسي پي بسيار چالش‌انگيز باشد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• طراحي ژئوتكنيكي و سازه‌اي پي‌ جرثقيل

• بررسي سيستم زهكشي موجود در حوضچه و كنترل سازه‌اي حوضچه براي بارگذاري جرثقيل

• ارايه مشخصات كامل جرثقيل دروازه‌اي

• مهندسي كارگاهي و نظارت عاليه ساخت پي جرثقيل

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

ژئوتکنیک- سیویل و سازه- بندرسازی و سازه های دریایی- پیمان و رسیدگی - ایمنی و کنترل پروژه - اقتصاد