مطالعات و طراحی زهکشی برج مسکونی یاسمن تهران

مطالعات و طراحی زهکشی برج مسکونی یاسمن تهران
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
- 93/11/30 تهران کارفرمای حقیقی (آقای کاظم توابی) مهندسی زیرساخت‌ها 1129

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

در این پروژه طراحی و نظارت عالیه بر اجرای سیستم زهکشی دائمی ساختمان مسکونی یاسمن یه این مشاور واگذار گردید. ساختمان مسکونی یاسمن در تهران، فرشته، خیابان آقابزرگی، خیابان شریفی، کوچه یاسمن، پلاک 17 واقع شده و دارای 15 طبقه روی سطح زمین و 4 طبقه طبقه پارکینگ می باشد.

ویژگی مهم این پروژه:

• سطح آب زیرزمینی بالا و وجود قنات در اطراف ساختمان
• محدودیت در روش‏ها و راهکارهای موجود جهت آب‏بندی به علت احداث اسکلت ساختمان در گذشته
• محدودیت فضا جهت احداث گالری به علت مجاورت با ساختمانهای همسایه

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• دریافت اطلاعات و بررسی وضع موجود
• جمع‌بندی اطلاعات
• بررسی گزینه‌های مختلف زهکش
• طراحی گزینه برتر زهکشی از خارج ساختمان
• پیشنهاد کلیات تمهیدات مورد نیاز در داخل ساختمان مثل کف‌سازی
• نظارت عالیه بر اجرای طرح زهکش در قالب بازدیدهای ادواری و شرکت در جلسات مرتبط