مطالعات و طراحی مرحله اول تأسیسات زیربنایی مجتمع بندری نگین بوشهر

مطالعات و طراحی مرحله اول تأسیسات زیربنایی مجتمع بندری نگین بوشهر

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
4 ماه 1394 -- اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر بندرسازی و سازه های دریایی 1133

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

طرح توسعه‌ی محدوده‌ی فعلی بندر بوشهر از دیرباز مورد توجه بوده و جزیره‌ی نگین، که در مجاورت بندر بوشهر قرار گرفته، موقعیت بسیار مناسبی دارد. چهار حوزه‌ی اصلی فعالیت بندر نگین عبارتند از: (1) فعالیت کانتینری، (2) فعالیت نفتی، (3) فعالیت صنعتی، و (4) ترانزیت کالاهای عمومی. با تعیین نوع فعالیت‌ها در جزیره‌ی نگین، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای آغاز فعالیت‌های تجاری و صنعتی و بهره‌برداری از زمین در دستور کار قرار می‌گیرد. به این ترتیب، عملیاتی کردن و به اجرا گذاشتن طرح جانماییِ مصوب، نیازمند انجام مطالعات پایه، تجزیه و تحلیل ضرورت‌های زیرساختی فعلی و آتی، طراحی پایه‌ای تأسیسات زیربنایی و شبکه‌های آب، برق، ارتباطات، راه، فاضلاب، و ارائه‌ی برنامه‌ی فیزیکی مناسب و نقشه‌هایی جهت احداث ساختمان‌های مورد نیاز در محوطه‌ی طرح است. بدین منظور طراحی پایه تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری نگین توسط این مهندسین مشاور انجام گردیده است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی، تهیه شرح خدمات انجام شناسایی‌های ژئوتکنیکی و نقشه‌برداری، تهیه سایت پلان با مبانی طرح جامع بندر، تهیه نقشه‌های ترازبندی سایت، تهیه پلان‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی، سیستم روشنایی محوطه، شبکه توزیع آب شرب، شبکه آبیاری تحت فشار فضای سبز، شبکه جمع‌آوری فاضلاب، حصار کشی محوطه، شبکه هیدرانت و اطفای حریق، شبکه کابل مسی و فیبر نوری و توپولوژی مربوطه، کافوهای مسی و نوری، دکل‌های نظارت تصویری محوطه، شبکه تولید و انتقال برق دائم و اضطراری و طراحی پایه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی از جمله خدمات انجام شده در این پروژه بوده است.

ویژگی مهم این پروژه :

تشخیص مناسب بودن فعالیت‌ها با توجه به ماهیت بندری پروژه، نیازهای کارفرما، و تقاضاهای سرمایه‌گذاران انجام شده و هم‌خوان بودنِ طرح با زیرساخت‌ها و امکانات موجود در خود جزیره‌ی نگین و هم‌جواری‌های آن از ویژگی‌های این پروژه بوده است.

کارفرما و زمان انجام کار:

اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر / سال 1394، چهارماه