نظارت بر عملیات پیش بارگذاری و تحکیم بستر پروژه احداث انبار نفت ماهشهر

  نظارت بر عملیات پیش بارگذاری و تحکیم بستر پروژه احداث انبار نفت ماهشهر
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
6 ماه 1388/03/20 ماهشهر اصلی : شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
پیمانکار :---
مهندسی زیرساخت ها 1037

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه :

پروژه‌ی انبار نفت ماهشهر که شامل احداث مخازن ذخیره سوخت و همچنین تأسیسات و ساختمان‌های مجاور آن‌ها بود، به‌دلیل شرایط نامناسب ژئوتکنیکی زمین محل پروژه، نیاز به بهسازی داشت که ارائه خدمات مهندسی کارگاهی جهت بهبود زمین در محوطه‌ی پروژه به مهندسین مشاور هندسه پارس واگذار شد.

ویژگی مهم این پروژه:

استفاده از روش پیش‌بارگذاری به‌منظور بهسازی خاک برای مخازن بسیار بزرگ و همچنین استفاده از زهکش‌های پیش‌ساخته قائم (PVD) به‌منظور تسریع در روند بهسازی خاک از ویژگی‌های این پروژه بود. زمین بسیار سست بود و کنترل خاکریزی با دقت بسیار زیادی انجام می‌شد. مونیتورینگ رفتار خاک با استفاده از ابزارگذاری ژئوتکنیکی کامل و ا نجام اصلاحات حین اجرا از دیگر ویژگی‌های خاص این پروژه بود.

رئوس خدمات مهندسین مشاور هندسه پارس در این پروژه:

- کنترل مشخصات زهکش‌های قائم (P.V.D) خریداری شده از خارج
- کنترل مشخصات مصالح دانه‌ای زهکش‌های افقی و مشخصات فنی ابزار دقیق
- نظارت بر عملیات پیش‌بارگذاری و تحکیم بستر شامل آماده‌سازی بستر برای اجرای زهکش‌های قائم و افقی، پیاده کردن محل نصب زهکش‌های قائم، پیاده کردن کانال‌های پیرامونی برای زهکش‌های سطح و اجرای زهکش‌های افقی و قائم
- نظارت بر عملیات نصب ابزار دقیق و کنترل محل نصب آن‌ها
- نظارت بر فاصله زمانی بین مراحل خاکریزی، سرعت اجرا و ارتفاع خاکریزی
- نظارت بر عملیات باربرداری شامل کنترل سرعت باربرداری، مراحل و زمان‌بندی آماده‌سازی زمین پس از عملیات پیش‌بارگذاری
- نظارت بر اجرای آزمایش‌های کنترلی پس از اتمام عملیات پیش‌بارگذاری
- قرائت ابزار دقیق و ارائه نتایج و تفسیر آنها
- ارائه راهکار‌های لازم در صورت برخورد با مشکلات فنی و اجرایی

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

ژئوتکنیک ـ مکانیک تجهیزات نفتی ـ تاسیسات برقی و مکانیک ـ سازه ـ ابزار دقیق ـ نفت و گاز و پتروشیمی