مهندسین مشاور هندسه پارس

 

انجام خدمات مرحله اول ـ بخش دوم، مرحله دوم و مرحله سوم و ارزیابی تفصیلی زیست محیطی در پروژه ساماندهی بندر تیاب

 

کد: 1083

گروه: بندرسازی و سازه‌های دریایی

کارفرما: اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

محل اجرای طرح: بندر تیاب

تاریخ ابلاغ: 29/11/1390

مدت انجام: 5 ماه

معرفی پروژه: پروژه مورد نظر در راستای ساماندهی بندر تیاب تعریف گردیده است. مطالعات پایه ساماندهی بندر تیاب در قالب پروژه 1050 در شرکت هندسه پارس انجام شده و به اتمام رسیده است. در این پروژه خدمات مرحله اول- بخش دوم، مرحله دوم(طراحی تفصیلی) و مرحله سوم(نظارت عالیه و کارگاهی) به همراه ارزیابی تفصیلی زیست محیطی تیاب مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.

 

توضیح مختصری در مورد خصوصیات مهم و کلیدی پروژه: از جمله خصوصیات مهم این پروژه می‌توان به موازی بودن انجام این پروژه با پروژه احداث سازه رسوبگیر در دهانه خور تیاب اشاره کرد که این موضوع توجه کارفرما را به مساله تاثیر اولویت‌بندی پروژه‌ها نشان می‌دهد. بطوریکه با اتمام پروسه لایروبی که در دو فاز اول و دوم مطرح شده، کل فضای حوضچه بندر و مسیر 14 کیلومتری خور لایروبی شده و همزمان با اتمام لایروبی یا اندکی با تقدم پروژه احداث سازه رسوبگیر دهانه خور به اتمام می‌رسد. در حال حاضر مطالعات احداث سازه رسوبگیر نیز توسط مهندسین مشاور هندسه پارس در حال انجام و تکمیل شدن جهت ارسال برای کارفرما می‌باشد.

 

نتایج قابل انتظار از پروژه (از دیدگاه فنی، اقتصادی، ...): دهستان تیاب با 18868 نفر جمعیت از دهستان‌های پرجمعیت استان هرمزگان می­باشد. در این میان روستای بندرکلاهی با 3938 نفر پرجمعیت‌ترین و روستای محمودشاهی با 56 نفر کم‌جمعیت‌ترین آبادی‌های این دهستان به شمار می‌روند. مشاغل عمده در دهستان تیاب، باغداری، دامداری و صیادی می‌باشد، اما با توجه به اطلاعات حاصل از بازدید محلی و وجود اسکله تیاب در خور ، فعالیت‌های صیادی اصلی‌ترین فعالیت­ مردم در این منطقه باشد. بازدیدهای میدانی، اطلاعات اخذ شده از مسئولین محترم بندر تیاب و مصاحبه با اهالی دهستان تیاب نشان می‌دهد که تقریباً همه لنج‌های تردد کننده در محدوده خور تیاب لنج‌های باری می‌باشد و تعداد آن‌ها به حدود 40 لنج می‌رسد. بیشتر شناورها و لنج­های پهلوگیرنده در بندر تیاب دارای ظرفیت کمتر از 100 تن می­باشند. با توجه به پتانسیل موجود در خور تیاب و امکان توسعه پسکرانه بندر تیاب، امید است با اتمام انجام شرح خدمات مندرج در این پروژه بندر تیاب به بندری ایمن جهت تردد لنج‌های بزرگتر با عمق آبخور بیشتر تبدیل شود.

رئوس خدمات:

الف) خدمات مرحله اول ـ بخش دوم

  • احداث پسکرانه و تاسیسات زیربنایی مورد نیاز

 ب) خدمات مرحله دوم

  • عملیات لایروبی فاز 1 (پارکینگ و مقابل اسکله)

  • عملیات لایروبی فاز 2 (درون خور و مقابل خور در دریا)

  • تعمیرات اسکله و تجهیزات جانبی موجود

  • احداث پسکرانه و تاسیسات زیربنایی مورد نیاز

 ج) خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی)

  • عملیات لایروبی فاز 1 (پارکینگ و مقابل اسکله)

  • عملیات لایروبی فاز 2 (درون خور و مقابل خور در دریا)

  • تعمیرات اسکله و تجهیزات جانبی موجود

  • احداث پسکرانه و تاسیسات زیربنایی مورد نیاز

 میزان مشارکت هر گروه در پروژه:

 

گروه بندرسازی و سازه های دریایی

گروه نفت و گاز

گروه ساختمان و سازه و ژئوتکنیک

گروه مدیریت مهندسی

درصد مشارکت

60

0

35

5

دیسیپلین­های درگیر: دریایی، معماری و سازه ، ژئوتکنیک