مهندسین مشاور هندسه پارس

 

انجام خدمات مهندسی طراحی مرحله اول و دوم یک بندر کوچک در سواحل جنوبی کشور- بندرباغان

 

کد: 1076

گروه: بندرسازی و سازه‌های دریایی

کارفرمای اصلی: سازمان بنادر و دریانوردی

کارفرمای مستقیم: ---

محل اجرای طرح: هرمزگان

تاریخ ابلاغ: 14/8/1390

مدت انجام: 2 ماه