خدمات مهندسي طرح احداث گمرك موقت و چهار دستگاه آب‌ شيرين‌كن در جزيره خارک

خدمات مهندسي طرح احداث گمرك موقت و چهار دستگاه آب‌ شيرين‌كن در جزيره خارک
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
4 ماه 1389/03/21 جزیره خارک شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس (پامیکو) مهندسی زیرساخت ها 1047

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

وزارت نفت در راستاي آلودگي‌هاي زيست‌محيطي و نيز اشتغال‌زايي و كسب درآمد حاصل از فروش ميعانات گازي پروژه‌هايي را براي جمع‌آوري گازهاي مازاد همراه با نفت استخراجي تعريف نموده است كه يكي از بزرگترين اين پروژه‌ها طرح كارخانه NGL در جزيره خارگ مي‌باشد و افتتاح آن درآمد سالانه 720 ميليون دلار را به دنبال خواهد داشت. خدمات مهندسي احداث گمرك موقت اين طرح به همراه طراحي يك دستگاه آب شيرين‌كن m3/d 100 و سه دستگاه m3/d 200 براي توليد آب بهداشتي توسط اين مشاورين به انجام رسيده است.

ویژگی مهم این پروژه:

• مشكلات تردد به خارگ و جمع‌آوري اطلاعات، از جمله ويژگي‌هاي اين پروژه است. در ضمن تطابق طرح با محدوديت‌هاي پروژه، در اين مطالعات اهميت زيادي داشته است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

انجام كليه خدمات فني مهندسي و مشاوره در امر احداث گمرك موقت

مطالعات مرحله اول و دوم آب‌ شيرين‌كن‌هاي طرح شامل:

     • ارايه نقشه‌هاي چيدمان تجهيزات

     • انجام محاسبات فني مهندسي و تهيه نقشه‌هاي اجرايي

     • تهيه جزئيات اجرايي و ارايه استانداردهاي مربوطه

      • تهيه فهرست بهاي خاص و مقادير كار و مشخصات فني در چارچوب بريكدان خواسته شده