ارزیابی اثرات زیست ‌محیطی احداث آب‌ شیرین‌کن شرکت فولاد کاوه جنوب

ارزیابی اثرات زیست ‌محیطی احداث آب‌ شیرین‌کن شرکت فولاد کاوه جنوب

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
-- 1395 -- مهندسی زیر ساخت ها مجتمع فولاد کاوه جنوب 1146

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

مطالعات این به پروژه به ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث آب‌شیرین‌کن به ظرفیت 100 هزار متر مکعب در روز می‌پردازد. این آب‌شیرین‌کن با هدف تامین آب موردنیاز کارخانه فولادسازی فولاد کاوه جنوب کیش ساخته خواهد شد. مجتمع فولاد کاوه جنوب کیش در منطقه ویژه اقتصادی صنعتی و معدنی خلیج فارس در 25 کیلومتری شهر بندرعباس و در مسیر جاده بندرعباس ـ بندر شهید رجایی واقع شده است. در حال حاضر کارخانجات صنعتی آلومینیوم المهدی، مجتمع فولاد هرمزگان، مجتمع صبا فولاد خلیج فارس، گندله‌سازی مادکوش و مجتمع فولاد کاوه در این منطقه ساخته شده و یا در دست احداث هستند.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

- تشریح ویژگی‌های فنی و مکانی طرح
- مراحل آماده‌سازی و اقدام زیربنایی منجر به تغییر و تخریب محیط زیست
- آلاینده‌ها و پسماند‌های مهم تولیدی در هریک از گزینه‌ها و فازهای طرح
- خطرات و سوانح و موارد عدم ایمنی مرتبط با طرح در دوران ساخت و بهره‌برداری
- تشریح وضعیت موجود محیط زیست منطقه
- پیش‌بینی اثرات و پیامد‌های طرح در گزینه‌ها و فاز‌های طرح (اجرا و بهره‌برداری)
- ارزیابی اثرات و پیامدهای زیست محیطی طرح در گزینه‌ها و فازهای مختلف
- ارائه روش‌های تقلیل اثرات سوء زیست محیطی ناشی از طرح
- ارائه برنامه‌های مدیریت پایش و آموزش زیست محیطی
- ارزیابی ریسک زیست محیطی
- تهیه و ارائه گزارش نهایی مطابق الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح و گرفتن تاییدیه از سازمان حفاظت محیط زیست.

ویژگی مهم این پروژه :

‌محل پروژه در مجاورت چند آب‌شیرین‌کن و سیستم‌های تخلیه پساب حرارتی قرار دارد و نیازمند مطالعه تجمعی بود.

کارفرما و زمان انجام کار:

مجتمع فولاد کاوه جنوب / سال 1395