نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي تهيه، حمل و نصب فندرهاي اسكله‌هاي بندر خليج فارس

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي تهيه، حمل و نصب فندرهاي اسكله‌هاي بندر خليج فارس
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
6 ماه 1391/02/01 ندر خلیج فارس اصلی: سازمان بنادر و دریانوردی
مستقیم: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- مجتمع بندری شهید رجایی
بندرسازی و سازه های دریایی 1087

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

موضوع قرارداد عبارت است از «تهیه و حمل فندرهای جدید، دمونتاژ فندرهای قدیمی اسکله های شماره 2 الی 9 و جایگزینی با فندرهای جدید»

ویژگی مهم این پروژه:

با توجه به اینکه به مرور زمان، در اثر استفاده از اسکله و با توجه به اقلیم منطقه(اعم از دما، رطوبت، تماس با آب دریا و ...)، فندرها پس از چند سال نیاز به جایگزینی دارند، نوسازی آنها موجب افزایش راندمان اسکله شده و از وارد شدن خسارت به سازه های اسکله جلوگیری می نماید. از این جهت نوسازی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

●خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر دمونتاژ فندرهای قدیمی، تولید و حمل فندرهای جدید، نصب فندرهای جدید