تهیه راهنمای بازرسی جامع اسکله های بنادر ایران

تهیه راهنمای بازرسی جامع اسکله های بنادر ایران
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
12 ماه 1388/12/15 تهران پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری بندرسازی و سازه‌های دریایی 1044

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

به منظور ارزيابي و حصول اطمينان از عملكرد اسكله‌هاي كشور مطابق سطح عملكرد مورد نظر تحت شرايط عادي بهره‌برداري و پس از شرايط فوق‌العاده (مانند طوفان، زلزله و انفجار) در مرحله اول نياز به جمع‌آوري اطلاعات و انواع بازرسي اسكله مي‌باشد. هدف از تهيه اين راهنما ارائه روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات اسكله‌ها و ارائه روش‌ها و ضوابط بازرسي اجزا و سيستم‌هاي سازه‌اي، مكانيكي و برقي اسكله‌هاي ايران به منظور ارزيابي آسيب‌پذيري اسكله‌ها مي‌باشد. هدف از ارزيابي آسيب‌پذيري اسكله‌ها، مقایسه سطح عملكرد اسكله با سطح عملكرد مورد نظر و در صورت نياز، بهسازي و ترميم اسكله‌ مي‌باشد تا از وقوع حادثه پيشگيري كرد.

ویژگی مهم این پروژه:

• جمع‌آوري مراجع فني در زمينه‌ بازرسي اسكله‌ها و تطبيق آنها با شرايط ايران و تنوع گسترده تخصص‌هاي درگير اين پروژه اعم از سازه، ژئوتكنيك، مصالح، مكانيك، برق و ناوبري از جمله ويژگي‌هاي اين پروژه است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

مرحله اول : ارائه گزارش مطالعه مراجع فني

      • مطالعه تحقيقات انجام شده درباره بازرسي، ترميم و بهسازي اسكله‌ها در منطقه خليج‌فارس، درياي خرز و ساير نقاط دنيا

     • مطالعه خرابيهاي گزارش شده در اسكله‌ها به منظور شناخت نقاط حساس سازه‌اي و ژئوتكنيكي اسكله مطالعه خرابيهاي تاسيساتي اسكله‌ها (شبكه آب، برق، آتش‌نشاني، خطوط لوله انتقال سوخت در اسكله‌هاي نفتي و . . .)

     • مطالعه خرابيهاي تجهيزات پهلوگيري و مهاربندي اسكله‌ها (فندر، بولارد، Quick release و . . .)

      • مطالعه خرابيهاي تجهيزات تخليه و بارگيري (جرثقيل‌ها، بازوهاي بارگيري، تسمه نقاله، Ship loader و . . .)

     • روش‌هاي بازرسي اجزاء بالاي سطح آب شامل : مشاهدات ظاهري (چشمي)، اندازه‌گيري‌هاي هندسي و نمونه‌برداري و آزمايش‌هاي آزمايشگاهي

     • روش‌هاي بازرسي اجزاء زيرسطح آب شامل : غواصي با مشاهده ظاهري و عكاسي و نمونه‌برداري و آزمايش‌هاي آزمايشگاهي

     • بررسي روش‌هاي نوين بازرسي اسكله‌ها و ارايه خلاصه آنها

مرحله دوم: ارايه روش‌هاي جمع‌آوري مدارك اسكله‌ها

     • ارايه روش براي شناسايي سيستم‌هاي مستقل اسكله از لحاظ سازه‌اي و تجهيزات جانبي

      • معرفي انواع اسكله‌ها و سيستم‌هاي مستقل در آنها

مرحله سوم: ارايه روش‌ها و ضوابط بازرسي پايه اسكله‌ها

      • ارايه روش بازرسي اجزاي سازه‌اي بالاي سطح آب و زيرسطح آب

     • ارايه روش بازرسي اجزاي مكانيكي و برقي ، تجهيزات پهلوگيري، مهاربندي و آتش‌نشاني و ايمني اسكله‌ها و بارگيري و تخليه شناورها