مهندسین مشاور هندسه پارس

 

انجام مطالعات مرحله اول (Basic) فازهای اول و دوم اجرایی و مرحله دوم (Detail) فاز اول اجرایی احداث بندر چند منظوره اروندکنار

 

کد: 1070

گروه: بندرسازی و سازه‌های دریایی

کارفرما: گروه سرمایه گذاری اروند سبحان

محل اجرای طرح: بندر اروندکنار (شبه جزیره آبادان)

تاریخ ابلاغ: 4/5/1390

مدت انجام: 10 ماه