مطالعات امکانسنجی و طراحی مهندسی سیستم آبگیری و تخلیه پساب آب شیرین‌کن بندرعباس


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
6 ماه - ادامه دارد 1391/11/18 بندرعباس شرکت احداث و بهره‌برداری آب‌شیرین‌کن بندرعباس- شایا مهندسی زیرساخت ها 1090

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان کارفرمای اصلی پروژه ، طرح احداث، تملک، بهره برداری تاسیسات آبگیر و آب شیرین کن شهر بندرعباس را به روش B.O.O. به ظـرفیـت 100 هزار متر مکعب در روز به شرکـت احداث و بهره برداری آب شیرین کن بندرعباس-شایا واگذار نموده است. شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس طـی این پروژه، بخش هایی از مطـالعـات امـکان سنجی و طراحی مفهومی بخش آبگیری و تخلیه پساب را برای شرکت احداث و بهره برداری آب شیرین کن بندرعباس-شایا انجام می دهد.

ویژگی مهم این پروژه:

• استفاده از سیستم اسمزی معکوس جهت فراوری آب شیرین

• قرارگیری موقعیت اولیه پروژه در محدوده جذر ومدی با شیب بیسار کم

• معضلات زیست محیطی موقعیت اولیه به علت قرار گیری کاربریهای مختلف در کنار این پروژه

• طول زیاد خط لوله دریایی به علت فاصله زیاد محل آبگیری در دریا تا حوضچه

• حجم بالای لایروبی و طول زیاد خط لوله دریایی

• طولانی بودن زمان اجراء در منطقه اولیه

• استفاده از موج شکن تفریحی موجود در کنار پروژه جهت کاهش حجم لایروبی و کاهش عملیات اجرایی دریایی

• اقتصادی نبودن محل اولیه درنظر گرفتنه شده برای پروزه

• انجام مکان یابی برای یافتن محلی مناسب برای پروژه از جنبه های اقتصادی، اجرایی و زیست محیطی

• بررسی بالغ بر ده موقعیت جدید و پیشنهاد چهار محل جدید و اولویت بندی آنها

• کاهش حجم لایروبی، هرینه های اقتصادی، زمان اجراء، عملیات اجرایی، معضلات زیست محیطی در موقعیت جدید پروژه.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• جمع آوری اطلاعات محیطی

• ارائه تحلیل هیدرودینامیک و پخش حرارت و شوری

• مقایسه گزینه های مختلف آبگیری و تخلیه پساب

• مطالعات امکان سنجی سیستم آبگیری و تخلیه پساب

• مطالعات مفهومی سیستم آبگیری و تخلیه پساب

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

سیویل و سازه- بنادر و سازه های دریایی- ژئوتکنیک- پیمان و رسیدگی - ایمنی و کنترل پروژه

میزان مشارکت هر گروه در پروژه:

گروه مدیریت مهندسی گروه مهندسی زیرساخت ها گروه نفت و گاز گروه بندرسازی و سازه­های دریایی
10% 60% - 30% درصد مشارکت