مهندسین مشاور هندسه پارس

 

پروژه های بخش تخصصی ژئوتکنیک

 

عنوان کد
مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم طرح تغییر کاربری بندر ترافیک ساحلی شهید رجایی (بندر خلیج فارس) به بندر صادرات و ترانزیت مواد نفتی، صادرات مواد معدنی و صادرات و واردات کالاهای متفرقه 1001
مطالعات و بازنگری طرح جامع و طراحی تفصیلی بندر تجاری کیش و طراحـی آب شیرین کن جزیره 1002
مطالعات طرح عبور تونل مترو از زیرگذر بزرگراه شهید دستجردی (ایستگاه صفه قطار شهری اصفهان) 1007
مطالعات طرح جامع و جانمایی و ارائه خدمات مشاور مادر بندر خلیج فارس 1010
خدمات مهندسی جهت تهیه طرح پایه (Basic) طرح توسعه بندر صادراتی (نفتی) ماهشهر 1012

خدمات مهندسی جهت تهیه طرح پایه (Basic) و تفصیلی (Detail) و ارائه خدمات مهندسی کارگاهی برای دایک، خاکریزی و بهبود زمین در محوطه استحصالی طرح توسعه بندر صادراتی (نفتی) ماهشهر

1013
 ارائه خدمات مهندسی در پروژه بازسازی اسکله (نفتی) C1 و تخریب و نوسازی اسکله (نفتی) C5 بندر شهید باهنر 1017
مطالعات امکانسنجی تونل ادامه بزرگراه شهید محلاتی حد فاصل محدوده تقاطع خیابان 17 شهریور تا میدان فتح 1022
مطالعات امکانسنجی تونل ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازی حد فاصل میدان سپاه تا تقاطع شوش- فدائیان اسلام (میدان شوش) 1023
خدمات مهندسی جهت تهیه طرح تفصیلی (Detail) طرح توسعه بندر صادراتی (نفتی) ماهشهر  1024
مطالعات و امکان سنجی (فاز صفر) احداث اسکله های نفتی در جزایر قشم، خارک، هرمز، هنگام، لارک و تنب بزرگ 1025
 ارائه خدمات مهندسی جهت تهیه طرح پایه (Basic) و تفصیلی (Detail) و ارائه خدمات مهندسی کارگاهی برای استحصال زمین و طراحی پی 3 دستگاه مخزن کروی انبار نفت 1026
 خدمات مهندسی جهت انجام مطالعات و تهیه بخش هایی از طرح پایه (Basic) و تفصیلی (Detail) آبگیر دوم پالایشگاه بندرعباس 1027
تهیه دستورالعمل انجام عملیات میدانی پروژه‌های ژئوتکنیک دریایی ایران 1036
نظارت بر عملیات پیش بارگذاری و تحکیم بستر پروژه احداث انبار نفت ماهشهر 1037
کنترل طراحی سازه پروژه مجتمع چند منظوره صادقیه 1038
طراحی ژئوتکنیک، گودبرداری و سازه نگهبان پروژه مجتمع چند منظوره صادقیه 1039
طراحی خطوط لوله دریایی برداشت آب و تخلیه پساب آبگیر پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس 1040
خدمات مهندسی طراحی پی جرثقیل یکهزار تنی حوضچه خشک بوشهر 1042
خدمات مشاوره مهندسی و نظارت عالیه جهت اجرای گودبرداری حوض خشک مجتمع دریای خزر (نکا) 1043
مطالعات امکان سنجی تکمیلی و مطالعات مرحله اول پیشرفته تونل صیاد شیرازی از محدوده شمال میدان سپاه تا محدوده جنوب بزرگراه بعثت 1046
مناقصه طرح و ساخت سامانه تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور 1049
ارائه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی عملیات خاکی بخش خشکی پالایشگاه فاز 14 منطقه ویژه اقتصادی پارس 1058
خط لوله دریایی فاز 12 عسلویه 1062
خدمات مشاوره و نظارت بر بهسازی زمین مخازن آب و تلمبه خانه ایستگاه حسینیه ـ طرح آبرسانی غدیر 1063
مطالعات و نظارت بر طرح پایدارسازی گود مجتمع تجاری ـ اداری ولیعصر 1064