فوت همکار: آقای مهندس احد کیان‌پارسا


فوت همکار: آقای مهندس احد کیان‌پارسا

با نهایت تاثر و تاسف جناب آقای مهندس احد کیان‌پارسا از همکاران قدیمی این مشاور در سال جاری دعوت حق را لبیک گفتند. از خداوند متعال برای ایشان رحمت و برای خانواده محترم ایشان صبر آرزومندیم. جناب آقای مهندس کیان‌پارسا از سال 1388 بعنوان سرناظر پروژه‌های این مشاور در بنادر شهید رجایی و امام خمینی (ره) فعالیت می‌نمودند. تصاویر برخی از پروژه‌های تحت نظارت ایشان در مهندسین مشاور هندسه پارس در ذیل آمده است تا یادآور زحمات ایشان در توسعه و سازندگی کشور عزیزمان باشد.
پروژه احداث پایانه نفتی شرکت بناگسترکرانه واقع در مجتمع بندری شهید رجایی
سال 1388

پروژه احداث پایانه نفتی شرکت بناگسترکرانه واقع در مجتمع بندری شهید رجایی سال 1388

پروژه احداث پایانه نفتی شرکت کیوان انرژی واقع در مجتمع بندری امام خمینی (ره)
سال 1391

پروژه احداث پایانه نفتی شرکت کیوان انرژی واقع در مجتمع بندری امام خمینی (ره) سال 1391