اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

لایه های زمین در شهرک غرب مورب است(92/09/26)مهندس رمضان رمضان نژاد مدیر عامل مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش گفت :

این شرکت که از شرکت های وابسته به هندسه پارس است، اخیرا مطالعات زمین شناسی دقیقی را در منطقه شهرک غرب تهران انجام داده است. وی اضافه کرد پس از اینکه گود پروژه ایران زمین در تاریخ 92/07/11 دچار گسیختگی گردید، کارفرمای پروژه، شرکت ستسا از مهندسین مشاور هندسه پارس خواست که کنترل طراحی ها و روش اجرا را به عهده گیرد. یکی از اولین کارهای شرکت هندسه پارس در این پروژه انجام مطالعات زمین شناسی بود که این کار را به دلیل تخصصی بودن به عهده شرکت هندسه پارس کاوش واگذار کرد. یافته های حاصل از مطالعات زمین شناسی حاکی از آن است که لایه های زمین در بخش گستره ای از شهرک غرب، از جمله در خیابان ایران زمین دارای شیب در حدود 45 درجه است.

این لایه ها تناوبی از (1) شن و ماسه چسبنده و (2) رس بسیار سخت هستند.

لایه رس بر اثر جذب آب می تواند سست شود. متغیرهای مقاومتی لایه های رسی باید با توجه به رفتار هار زهکشی شده و نشده تعیین گردد.

لایه بندی شیب دار
لایه بندی شیب دار

برش زمین شناسی
برش زمین شناسی شمالی - جنوبی

در ضمن احتمال برخورد به خاک دستی در این منطقه بسیار زیاد است. عمق خاک دستی از خانه ای به خانه دیگر تفاوت دارد. یکی از ویژگی های مطالعات زمین شناسی هندسه پارس کاوش در این پروژه این بود که اطلاعات توپوگرافی قدیم مطالعه گردید و علاوه بر عمق خاک دستی، مسیر آبراهه قدیمی مشخی شد. این آبراهه های مدفون کماکان نقش مهمی در عملکرد ژئوتکنیکی زمین دارند.

مدل ارتفاعی زمین در سال 1343 (قبل از تسطیح زمین و پر کردن دره ها)
مدل ارتفاعی زمین در سال 1343 (قبل از تسطیح زمین و پر کردن دره ها که عمق خاک دستی و مسیر آبراهه های قدیمی را نشان می دهد)

مهندسین مشاور هندسه پارس