اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

حضور مهندسین مشاور هندسه پارس در ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی (92/07/28)

 

از آنجا که حمایت از نهادهای علمی و مشارکت در سمینار های مرتبط با فعالیت های شرکت از سیاست های مهندسین مشاور هندسه پارس قلمداد می گردد، این مشاور برای چهارمین سال پیاپی در نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی که طی روز های 7 الی 10 آبان ماه 1392 در جزیره کیش برگزار خواهد گردید، حضوری فعال خواهد داشت.

از کلیه کارفرمایان و کارشناسان محترم دعوت می گردد تا از غرفه این مهندسین مشاور (غرفه شماره 126) بازدید به عمل آورند.در ضمن در صورت تمایل می توانید برای بازدید از پروژه های دریایی این شرکت در بندرگاه کیش، با مسئولین غرفه هماهنگ نمایند.

حضور مهندسین مشاور هندسه پارس در ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی/نقشه مکار غرفه

مهندسین مشاور هندسه پارس