اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

ارائه برنامه استراتژیک توسعه بندر نفتی فراسکو سومین مطالعه مشابه بندری در مهندسین مشاور هندسه‌پارس است. (92/06/19)

 

برنامه استراتژیک به منظور هدف‌گزاری و اتخاذ روش‌های نیل به اهداف درازمدت تدوین می‌شود و نوعی "نقشه راه" برای آینده سازمان است.


در گذشته برنامه استراتژیک توسعه بندر خلیج‌فارس و بندر تجاری کیش توسط مهندسین مشاور هندسه‌پارس در سال‌های 1386 و 1387 تهیه شده و طی چندین سال راهبری گردیده است. برنامه استراتژیک توسعه بندر فراسکو سومین بندری است که برنامه آن توسط این مشاور تهیه می‌گردد.

آقای دکتر فاخر گفت که هم‌اکنون برنامه استراتژیک توسعه بندر فراسکو در مراحل نهایی تصویب توسط کارفرمای محترم می‌باشد. این برنامه نخست به شرکت فراسکوی عسلویه و سپس خدمت هولدینگ راهبران ارائه گردید. هولدینگ راهبران یکی از زیرمجموعه‌های اصلی OPIC است که شامل شرکت‌های نفتی این مجموعه از جمله فراسکو، نفت‌سپاهان و نفت جی می‌باشد. برنامه استراتژیک این بندر، زمینه‌های اصلی فعالیت شامل:

(i) ترمینال مخازن،

(ii) تولید محصولات نفتی و

(iii) فعالیت‌های خدماتی

را پیشنهاد می‌کند و حجم فعالیت‌ها در افق‌های 5، 10 و 15 ساله را پیش‌بینی می‌نماید. نقاط ضعف و قوت این بندر به همراه فرصت‌ها و تهدیدها در برنامه استراتژیک بندر تشریح شده و آنالیز SWOT انجام گردیده است. سپس استراتژی‌های بندر برای رسیدن به اهداف درازمدت پیشنهاد شده است. مطالعات آنقدر جلو رفته است که در انتهای مطالعات، خیابان‌های اصلی، مسیرهای عبور لوله‌ها و قطعه‌بندی زمین‌ها براساس برنامه استراتژیک مشخص می‌شود. البته نکته مهم این است که طراحی‌ به صورتی انجام می‌شود که "انعطاف" لازم را برای تغییر با توجه به اتفاقات اقتصادی در آینده داشته باشد.

 

ارائه برنامه استراتژیک توسعه بندر نفتی فراسکو در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس