اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

طراحی سازه ای کیسون های بندر تمبک توسط مهندسین مشاور هندسه پارس (92/04/22)

خانم مهندس محمد زاده کارشناس سازه شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس اعلام کرد که:

طراحی سازه ای کیسون های بتنی بندر تمبک اتمام یافته است. این کیسون ها در دو تیپ طراحی شده اند. ابعاد کیسون های تیپ 1 برابر 30 m×21m×17m و کیسون های تیپ 2 برابر 30 m×14m×17m می باشد. این کیسون ها بعنوان موج شکن در بندر تمبک به کار خواهند رفت. هم اکنون ساخت 22 کیسون در حوضچه ی خشک به اتمام رسیده است.این پروژه در نوع خود در ایران بی نظیر است و سابقه ندارد

طراحی سازه ای کیسون های بندر تمبک توسط مهندسین مشاور هندسه پارس
کیسون های در حال ساخت

طراحی سازه ای کیسون های بندر تمبک توسط مهندسین مشاور هندسه پارس
مدل سازه ای سه بعدی کیسون های تیپ 1