اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

افتتاح پایانه نفتی کیوان‌انرژی در بندر امام (92/04/12)

جناب آقای مهندس رستمی، مدیرپروژه  مهندسین مشاور هندسه‌پارس:

پایانه نفتی شرکت کیوان‌انرژی خلیج‌فارس واقع در بندر امام(ره) به بهره‌برداری رسید. ظرفیت ذخیره‌سازی این پایانه 33000 مترمکعب شامل فرآورده‌های سبک و سنگین می‌باشد.

مهندسین مشاور هندسه‌پارس خدمات نظارت‌عالیه، کارگاهی و بازرسی فنی احداث این پایانه نفتی را که طی 62 هفته ساخته شد برعهده داشت.

افتتاح پایانه نفتی کیوان انرژی در بندر امام توسط مهنسین مشاور هندسه پارس