اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

ملاقات مدیران هندسه‌پارس و TUVNord

(92/03/22)

آقای مهندس فیروزرای کارشناس سیستم IMS اعلام کرد که جلسه‌ای در تاریخ 92/03/21 بین آقای دکتر کامران رضایی مدیرعامل TUVNord ایران:


ملاقات مهندسین مشاور هندسه پارس و TUVNord


و آقایان دکتر شکوه‌عبدی، دکتر علی فاخر و مهندس فیروزرای منعقد گردید. شرکت هندسه‌پارس گواهی‌نامه خود را در دو سال گذشته از TUVNord دریافت کرده است و استقرار سیستم IMS در هندسه‌پارس هر روزه مستحکم‌تر و فراگیرتر می‌شود. در این جلسه تبادل‌نظر درخصوص سیستم‌های تضمین مدیریت کیفیت، روال تدریجی اصلاح مدارک تضمین مدیریت کیفیت در داخل شرکت، نحوه استفاده حداکثری از استقرار سیستم تضمین مدیریت کیفیت، مدیریت فرآیند و فرآیندگرایی، مدیریت بقاء و سپردن شرکت به نسل کاری بعد، استقرار سیستم مدیریت دانش برای انتقال تجربیات در درون سازمان، استاندارد ISO 9004 انجام شده، ضمن اینکه تبادل‌نظرات مفیدی در جلسه انجام شد، مقرر گردید همکاری‌های دو شرکت در آینده ادامه یابد. آقای دکتر رضایی نسخه‌هایی از ISO 9004 را به همکاران هندسه‌پارس هدیه کردند و درخصوص تاکید این استاندارد بر پایداری سازمان و همچنین خودارزیابی توضیحات مفیدی ارائه کردند. در رابطه با تعالی سازمانی و EFQM و همچنین سیستم مدیریت دانش سازمان TUVNord ایران، امکان آن را دارد که سیستم‌های لازم را در هندسه‌پارس در غالب «پروژه‌های بهبود عملکرد» پیاده کند. در رابطه با دسترسی به مدارک داخلی هندسه‌پارس توصیه گردید که اینترنتی کردن مدارک مفید است ولی دسترسی باید کنترل شده باشد و بهتر است مستندات IMS در شبکه درون‌سازمانی در دسترس همکاران باشد.