استفاده از روش جایگزینی دینامیکی به منظور بهسازی خاک در بندر شهید بهشتی چابهار


بندر شهید بهشتی چابهار بزرگترین بندر اقیانوسی کشور است که در شرق خلیج چابهار در استان سیستان و بلوچستان واقع شده‌است. در فاز اول توسعه بندر بخشی از طرح شامل استحصال زمینی به وسعت حدود 1000 هکتار و تراکم آن به روش تراکم دینامیکی می‌باشد.
نمایی از بندر شهید بهشتی چابهار
نمایی از بندر شهید بهشتی چابهار

مهندس سحر ترابی کارشناس ژئوتکنیک هندسه پارس که بازدید‌هایی از منطقه داشته است خبر داد که:
عملیات تراکم دینامیکی زمین استحصالی از سال 1392 آغاز شده‌است. در بخشی از زمین به وسعت 100 هکتار، رسیدن به تراکم موردنظر با روش تراکم دینامیکی به دلیل وجود مصالح ریزدانه و افزایش فشار آب-حفره‌ای امکان‌پذیر نبوده‌است. در سال 1397 پس از برخورد به مشکل مذکور در بخشی از زمین استحصالی، پیمانکار پروژه حل این مشکل را به شرکت مهندسین مشاور هندسه‌پارس واگذار نمود. با توجه به تجربه اخیر این مهندسین مشاور در استفاده از روش جایگزینی دینامیکی در پروژه‌ی آب‌شیرین‌کن آب‌آسیا، در بهسازی این محدوده از زمین از ترکیب روش تراکم دینامیکی و روش جایگزینی به وسیله مصالح سنگی استفاده شد. در این روش ابتدا در محل اجرای تراکم تا عمق رسیدن به مصالح ریزدانه گودالی حفر می‌شود و مصالح سنگی در گودال ریخته می‌شود. سپس تراکم دینامیکی بر روی مصالح سنگی انجام می‌گردد. گودال ایجاد شده با کوبش نیز در طول عملیات مجددا با مصالح سنگی پر می‌گردد. به منظور جلوگیری از افزایش فشار آب حفره‌ای عملیات کوبش در دو فاز و با ایجاد فاصله زمانی انجام شد. به منظور کنترل نتایج تراکم از آزمایش نفوذ استاندارد بین ستون‌ها استفاده گردید و مشخص شد با اجرای روش مذکور، تراکم مصالح استحصالی به حد مطلوبی رسیده‌است و معیارهای لازم جهت اطمینان از عدم روانگرایی بستر تامین شده‌است.
عملیات جایگزینی دینامیکی بر روی مصالح استحصالی
عملیات جایگزینی دینامیکی بر روی مصالح استحصالی

حفر گودال برای ریختن مصالح سنگی پیش از شروع عملیات تراکم
حفر گودال برای ریختن مصالح سنگی پیش از شروع عملیات تراکم

همچنین در این خصوص مقاله ای با عنوان " بهبود کارایی ستون های سنگی اجرا شده به روش جایگزینی دینامیکی با اندازه گیری های محلی" در چهارمین کنفرانس ملی ژئوتکنیک در قالب سخنرانی ارایه شد. این کنفرانس در تاریخ 28 و 29 آبان ماه سال 1398 در محل دانشگاه شهید عباسپور برگزار گردید. مقاله مذکور به ارایه تجارب اجرایی در روش جایگزینی دینامیکی با مطالعه موردی پروژه های آب شیرین کن ساقی کوثر بندرعباس و بهسازی خاک در طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار می پردازد. فایل مقاله در قسمت مقالات و فایل های آموزشی سایت و از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد.
دانلود مقاله
ارایه مقاله در چهارمین کنفرانس ملی ژئوتکنیک
ارایه مقاله در چهارمین کنفرانس ملی ژئوتکنیک