200 جلسه هفتگی داخلی برای پروژه آب شیرین کن آب آسیا


خانم مهندس پریسا مقدم کامرانی کارشناس فرایند و مسئول پیگیری و هماهنگی های داخلی پروژه آب شیرین کن آب آسیا از برگزاری 200 اُمین جلسه داخلی این پروژه در روز شنبه مورخ 98/05/05 خبر داد.
پروژه آب شیرین کن ساقی کوثر یکی از بزرگترین پروژه های آب شیرین کن در منطقه خلیج فارس و دریای عمان می باشد که خدمات مهندسی پایه، تفصیلی و نظارت عالیه و کارگاهی آن از طرف شرکت مهندسی توسعه آب آسیا درسال 1393 به شرکت هندسه پارس واگذار گردیده است.هندسه پارس عهده دار ارائه خدمات مهندسی در بخش لوله های دریایی،حوضچه های آبگیری و تخلیه، مخازن بتنی ذخیره آب شیرین و همچنین تاسیسات پشتیبانی سایت 150 هکتاری این پروژه در خشکی می باشد.
جلسات داخلی پروژه طبق دستورالعمل های ایزو در شرکت هندسه پارس تشکیل می شود. این جلسات نقش مهمی در هماهنگی های داخلی برای پیشبرد هر چه بهتر پروژه دارد. از ابتدای شروع این پروژه جلسات هفتگی به صورت مستمر و منظم و با حضور کارشناسان و مدیران درگیر در پروژه برگزار شده است. وقتی که پروژه در مرحله طراحی بود، این جلسات عمدتاً به منظور پیگیری و هماهنگی مباحث طراحی انجام می شد ولی به تدریج که اجرای پروژه شروع گردید، عمدتاً سوالات کارگاهی و مباحث اجرایی در جلسات مطرح بوده است.
از جمله موارد مورد بحث در جلسات هفتگی داخلی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- گزارش پیشرفت و پیگیری وضعیت ارسال مدارک طراحی
- مقایسه برنامه زمان بندی پیش بینی شده و واقعی
- بحث و بررسی موارد فنی و طراحی و هماهنگی بخش های تخصصی مختلف
- بررسی نامه و سوالات دریافتی از کارفرما و پیمانکاران و اتخاذ تصمیمات لازم
- بررسی مشکلات اجرایی ایجاد شده در کارگاه و ارائه راه حل
خانم مهندس مقدم اضافه کرد که تا کنون 200 صورتجلسه در این جلسات نوشته وپیگیری کرده اند لذا تجربه بسیار خوبی برای ایشان بوده است.شایان ذکر است این جلسات تا پایان اجرا و راه اندازی پروژه با حضور همکاران درگیر ادامه خواهد داشت.
طبیعی است که همکاران هندسه پارس در جلسات متعدد با کارفرما، پیمانکاران و سازندگان در این پروژه شرکت می کنند اما جلسات داخلی همچون اتاق فکر جهت ایده پردازی، تصمیم گیری، هماهنگی و یکپارچگی خدمات کیفی می باشد.
جانمایی محل پروژه آب شیرین کن آب آسیا
جانمایی محل پروژه آب شیرین کن آب آسیا

جانمایی محل پروژه آب شیرین کن آب آسیا
نمای هوایی از حوضچه آبگیری(سمت چپ) و سازه تخلیه(سمت راست)در تیرماه98 که شناور مربوط به لوله گذاری هم در آن دیده می شود

نمای هوایی از حوضچه آبگیری از دریا(مدفون) و سازه تخلیه(ویرباکس)
نمای هوایی از حوضچه آبگیری از دریا(مدفون) و سازه تخلیه(ویرباکس)

جانمایی محل پروژه آب شیرین کن آب آسیا
عملیات نصب پمپهای قائم بر روی سقف حوضچه آبگیری از دریا

عملیات اجرایی ساختمان پست برق حوضچه آبگیری که یکی از 18ساختمان این پروژه می باشد
عملیات اجرایی ساختمان پست برق حوضچه آبگیری که یکی از 18ساختمان این پروژه می باشد