شروع پروژه مطالعات و طراحی و نظارت مخازن نفتی شرکت کالای پتروشیمی


طبق خبر مهندس عباس صفری، سرپرست دفتر فني گروه نفت و گاز شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس، پروژه «انجام خدمات مطالعات مفهومی، مهندسی پایه، کنترل طراحی تفصیلی و خدمات نظارت کارگاهی پروژه احداث مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی قطعه T30 واقع در مجتمع بندری شهید رجایی» آغاز شده است. شرح پروژه به قرار زیر می‌باشد:
شرکت کالای پتروشیمی به منظور تأمین سوخت مورد نیاز جهت امر بانکرینگ و همچنین انجام فعالیت‌های صادرات و ترانزیت فرآورده‌های نفتی نسبت به احداث پایانه نفتی واقع در مجتمع بندری شهید رجایی طی یک قرارداد BOT با اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان اقدام کرده است. مقرر است مهندسین مشاور هندسه پارس در چهارچوب قرارداد طراحی پایه (Basic Design) پروژه مذکور در محدوده قطعه T30 را به انجام برساند. خدمات مرتبط به پروژه در بر گیرنده کلیه بررسی‌های مهندسی پروژه شامل هرگونه فعالیت مهندسی که جهت طراحی کامل پروژه مذکور به همراه اخذ تأییدیه از مشاور نفتی اداره کل بنادر و دریانوردی بایستی صورت پذیرد و همچنین تهیه اسناد مناقصه EPC پس از طراحی Basic و اخذ تأییدیه از کارفرما و اداره کل بنادر هرمزگان می‌باشد. پس از انتخاب پیمانکار EPC توسط کارفرما، کنترل و نظارت بر مدارک طراحی تفصیلی تهیه شده توسط پیمانکار EPC و نظارت بر حسن اجرای تعهدات پیمانکار از وظایف این مشاور می‌باشد. سایت مورد نظر به وسعت 2/9 هکتار در اراضی پشتیبانی بندر خلیج فارس قطعه (T30) واقع در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی در 20 کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده است.
شروع پروژه مطالعات و طراحی و نظارت مخازن نفتی شرکت کالای پتروشیمی

شرح خدمات


در احداث مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی واقع در مجتمع بندری شهید رجایی که مقرر است در مدت 20 ماه انجام گیرد، شرح خدمات مهندسین مشاور هندسه پارس به شرح ذیر می‌باشد:
2-1. مطالعات مفهومی

• برگزاری جلسه با کارفرما جهت تبیین چهارچوب مطالعات و اخذ اطلاعات نیازمندی‌های طرح

• دریافت مطالعات پیشین و بررسی اجزای طرح تعهد شده به سرمایه‌پذیر

• ارائه خروجی مطالعات به کارفرما

• ارائه گزارشی مربوط به مطالعات مفهومی

• ارائه PLOT PLAN

2-2- طراحی پایه:

• جمع‌آوری اطلاعات اقلیمی و آب و هوای منطقه‌ای (دما، رطوبت، میزان بارندگی سالانه و...)

• تهیه شرح کار و خدمات برای نقشه‌برداری، مطالعات ژئوتکنیک زمین، طرح بهسازی بستر خاک

• نظارت بر اجرای عملیات مربوط و تأیید مدارک و مستندات تهیه شده جهت حصول اطمینان از صحت و کفایت آنها

• بررسی نقشه زمین و تهیه مدارک مربوط به آماده‌سازی کامل زمین شامل فنس‌کشی، گیت، گریدینگ، جاده‌سازی، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی و...

• طراحی مقدماتی، تهیه مشخصات فنی، تهیه دفترچه محاسبات، تهیه دستورالعمل‌ها و استانداردهای مورد نیاز در هر دیسیپلین و نقشه‌های فاز اول (Native & PDF) جهت کلیه بخش‌های پروژه از جمله معماری و سیویل، برق و ابزار دقیق، فرآیند، مکانیک و پایپینگ

• تهیه برآورد قیمت بخش خرید اجزای اولیه مخازن و تجهیزات سایت.

• تهیه شرح کار پیمان خدمات اجرایی و تهیه اسناد مناقصه EPC

• تهیه مشخصات عملکردی، ظرفیت‌ها، نیازمندی‌ها و مشخصات اصلی مؤلفه‌های سیستم‌ها

• تهیه مهندسی پایه طرح همراه با نقشه‌های جانمایی و مؤلفه‌های طرح، نقشه‌های مقدماتی، مشخصات فنی تجهیزات، ماشین‌آلات و... گزارش مهندسی در مورد نوع مواد و مصالح مصرفی، زمان‌بندی انجام فعالیت‌های اجرایی

• مهندسی پایه در بخش‌های فرآیند، ایمنی، مکانیک، ابزار دقیق، برق، مخابرات، سیویل، سازه و معماری، پایپینگ

2-3. مطالعات و ارائه گزارش HAZID & HAZOP

2-4. مطالعات و ارائه گزارش SIL Study Report

2-5. تهیه شرح کار پیمان خدمات و اسناد مناقصه اجرایی و برآورد اجرای پروژه

• تهیه شرح کار خدمات پیمانکار EPCتهیه اسناد مناقصه اجرایی

• متره و برآورد طرح طبق فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نفت و گاز

2-6. خدمات نظارت بر طراحی تفصیلی

2-7. نظارت کارگاهی