پیشرفت‌های پروژه صحن عقیله بنی‌هاشم(س)


مهندس سلمان صابر، مدیر پروژه مهندسین مشاور هندسه پارس در پروژه صحن عقیله بنی‌هاشم(س) اطلاع دادند که اجرای دیوار دیافراگمی در این پروژه با سرعت در حال اجرا است.
فاز اول پروژه طرح توسعه حرم امام حسین(ع) در زمینی به مساحت تقریبی 5 هکتار انجام می‌شود. با توجه به اینکه سطح آب زیرزمینی در محل پروژه در عمق حدود 3 متری قرار دارد، در ابتدا دیوار دیافراگمی خارجی در پیرامون زمین تا عمق 40 متر اجرا می‌شود تا تراوش آب را به زیرزمین‌ها در مرحله اجرای گودبرداری و همچنین در مرحله بهره‌برداری تمهیدات زهکشی کنترل نماید.
شرح خدمات هندسه پارس در این پروژه شامل کنترل و تصویب مدارک طراحی‌های ژئوتکنیکی و سازه‌ای و اظهارنظر بر روش اجرای گودبرداری، زهکشی، اجرای سازه و همچنین برنامه‌های زمان‌بندی ذی‌ربط می‌باشد.
پیشرفت‌های پروژه صحن عقیله بنی‌هاشم(س)


پیشرفت‌های پروژه صحن عقیله بنی‌هاشم(س)


پیشرفت‌های پروژه صحن عقیله بنی‌هاشم(س)


پیشرفت‌های پروژه صحن عقیله بنی‌هاشم(س)


پیشرفت‌های پروژه صحن عقیله بنی‌هاشم(س)