افتتاح رسمی محوطه نگهداری کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا در بندر شهید رجایی


به گزارش مهندس رضا طیبی مدیر گروه بندرسازی و سازه‌های دریایی، محوطه نگهداری کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا در بندر شهید رجایی در تاریخ 9 اسفند 1395 با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و مدیرعامل شرکت خدمات بندری سینا به صورت رسمی افتتاح گردید.
این قسمت از این سایت پیش از این به صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود که این موضوع در خبر دیگری ( http://www.parsgc.com/news130.asp ) منعکس شده بود.
شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس طراحی و نظارت بر اجرای این پروژه را بر عهده دارد.
افتتاح رسمی محوطه نگهداری کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا در بندر شهید رجایی

افتتاح رسمی محوطه نگهداری کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا در بندر شهید رجایی

افتتاح رسمی محوطه نگهداری کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا در بندر شهید رجایی

افتتاح رسمی محوطه نگهداری کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا در بندر شهید رجایی

افتتاح رسمی محوطه نگهداری کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا در بندر شهید رجایی

افتتاح رسمی محوطه نگهداری کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا در بندر شهید رجایی