کارآموزی دانشجویان خارجی در مهندسین مشاور هندسه پارس


"سازمان بین‌المللی تبادل دانشجو برای دوره‌های تخصصی" ( IAESTE ) ، همه ساله هماهنگی‌های لازم برای تبادل دانشجو میان کشورها برای انجام دوره‌های کوتاه‌مدت کارآموزی را به عمل می‌آورد. بر این اساس در سال جاری شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس با همکاری شاخه ایران این سازمان اقدام به پذیرش دو کارآموز خارجی نمود.
کارآموزی دانشجویان خارجی در مهندسین مشاور هندسه پارس


در این راستا از ابتدای مرداد امسال خانم امیره سعید خلیفه الهرسی ( Amira said Khalifa Alharrasi) از کشور عمان و آقای مهندس کارلوس ساستره موسکویرا (Carlos Sastre Mosquera) از کشور اسپانیا به ترتیب در دیسیپلین های پایپینگ و ژئوتکنیک این مهندسین مشاور مشغول به کار شدند.
 دوره کارآموزی خانم الهرسی یک ماهه و دوره آقای موسکویرا 6 هفته بود که به ترتیب در اول شهریور و اواسط شهریور 1395 به اتمام رسید. این دو نفر علاوه بر فراگیری اصول و کلیات کار در شرکت های مشاوره، در طراحی بخش هایی از پروژه های جاری شرکت نیز همکاری داشتند.
با پایان دوره کارآموزی این دو دوست و همکار به کشورهای خود بازگشتند.
کارآموزی دانشجویان خارجی در مهندسین مشاور هندسه پارس