اخذ گواهینامه جدید IMS


گواهینامه جدید IMS (شامل ISO 9001:2008، ISO 14001:2004، OHSAS 18001: 2007 و HSE- MS) برای مهندسین مشاور هندسه پارس صادر شد. این شرکت برای اولین بار در تاریخ 90/10/04 موفق به اخذ گواهینامه‌های مذکور گردید. در ادامه این گواهینامه‌ها به صورت مرتب تمدید شد. از آنجا که نگاه هندسه پارس به اخذ گواهینامه IMS به عنوان محملی واقعی برای بهبود سیستم کیفیت و همچنین رعایت نکات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی است، به صورت پیوسته مدارک مربوطه در شرکت مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گیرند.
گواهینامه‌های جدید توسط شرکت WQA انگلستان برای شرکت هندسه پارس صادر شده است.
WQA مهندسین مشاور هندسه پارس

140019001

HSEOHSAS