مطالعات ارزیابی چاه‌های آب و تخلیه پساب پارک آبی کیشمجموعه پارک آبی کیش (لینک به http://www.kishwaterpark.com/index2.html) به مساحت 56 هکتار در ساحل جنوبی جزیره کیش در حال احداث است. کارفرمای اصلی پروژه، شرکت رویای آبی کیش است و شرکت White Water West کانادا مسئولیت طراحی مفهومی، ساخت و نصب تجهیزات بازی پارک را به عهده دارد.
مطالعات ارزیابی چاه‌های آب و تخلیه پساب پارک آبی کیش

به گزارش خانم مهندس معلمی مدیر این پروژه و کارشناس دیسیپلین محیط زیست شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس، این مجموعه تفریحی نخستین پارک آبی روباز در ایران بوده و ظرفیت پذیرش روزانه 3500 بازدیدکننده را خواهد داشت. آب موردنیاز مجموعه از طریق استقرار آب شیرین کنی به ظرفیت حدود m3/day 1200 تامین خواهد شد. آب ورودی به آب شیرین کن از طریق آبگیری از چند حلقه چاه واقع در بخش شمالی مجموعه تامین خواهد شد و پساب آب شیرین کن به روش سطحی در دریا تخلیه خواهد شد.
مطالعات ارزیابی چاه‌های آب و تخلیه پساب پارک آبی کیش

همکاری شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس در این پروژه شامل انجام مطالعات روش تأمین آب و تخلیه پساب بوده است. اصولاً مطالعه سفره آب زیرزمینی شیرین در جزیره کیش و نحوه بهره‌برداری از چاه‌های منطقه یکی از مسایل مهم مطرح در این جزیره زیبا است. در مطالعاتی که برای پروژه پارک آبی کیش انجام شد، لازم بود در ابتدا مطالعه ژئوهیدرولوژی در سطح جزیره صورت گیرد. همزمان، مطالعات فنی مباحث آبگیری و تخلیه پساب آب شیرین کن این پارک آبی توسط کارشناسان این شرکت انجام شده است. در حال حاضر مطالعات فنی این پروژه به پایان رسیده است.
مطالعات ارزیابی چاه‌های آب و تخلیه پساب پارک آبی کیش