مصاحبه دکتر علی فاخر با نشریه تخصصی اروند


در شماره 61 مجله اروند متن مصاحبه این نشریه تخصصی فراساحل با آقای دکتر علی فاخر، استاد دانشگاه تهران و مدیر مهندسی مهندسین مشاور هندسه‌پارس آمده است. دکتر فاخر در این مصاحبه شیرین و خواندنی به سوالاتی درخصوص نحوه ورود خود به صنعت سازه‌های دریایی، جایگاه و سطح دانشجویان رشته سازه دریایی در ایران، رشته تحصیلی سازه‌های دریایی، جایگاه کنونی صنعت فراساحل ایران، اولویت‌ها و چالش‌های پس از برجام در زمینه سازه‌های دریایی پرداخته‌اند. همچنین بخشی از مصاحبه به نحوه گذراندن اوقات فراغت و دوران کودکی ایشان اختصاص دارد.

دریافت فایل نشریه و متن مصاحبه


مصاحبه دکتر علی فاخر با نشریه تخصصی اروند

مصاحبه دکتر علی فاخر با نشریه تخصصی اروند