مقایسه آب بندی و زهکشی در گودهای ساختمانی در زمان اجرا و بهره برداری


دکتر علی فاخر به مقایسه آب بندی و زهکشی در گودهای ساختمانی در زمان اجرا و بهره برداری در سمینار "آب‌بندی گودهای ساختمانی با استفاده از راهکارهای ژئوسنتتیکی" پرداخت. این سمینار در تاریخ 23 دی 1394 در سالن همایش جامعه مهندسان مشاور در تهران برگزار گردید.
سمینار آب‌بندی گودهای ساختمانی با استفاده از راهکارهای ژئوسنتتیکی

این سمینار توسط انجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران و شاخه ایرانی انجمن بین المللی ژئوسنتتیک و با همکاری انجمن ژئوتکنیک ایران برگزار شد.
سمینار آب‌بندی گودهای ساختمانی با استفاده از راهکارهای ژئوسنتتیکی

سمینار آب‌بندی گودهای ساختمانی با استفاده از راهکارهای ژئوسنتتیکی

در ضمن در پایان سمینار از دکتر فاخر و تعدادی از پیشکسوتان ژئوسنتتیک به سبب بیش از یک دهه تلاش در گسترش دانش، آموزش، پژوهش و پیشبرد فرهنگ استفاده از ژئوسنتتیک در ایران تقدیر گردید.
سمینار آب‌بندی گودهای ساختمانی با استفاده از راهکارهای ژئوسنتتیکی

آب بندی و زهکشی گودهای ساختمانی یکی از تخصص های مهندسین مشاور هندسه پارس است. فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر فاخر در این سمینار از سایت شرکت به آدرس : www.parsgc.com/doc.htm قابل دریافت است.
سمینار آب‌بندی گودهای ساختمانی با استفاده از راهکارهای ژئوسنتتیکی