آغاز عملیات اجرائی احداث اسکله‌های RO-RO بندر تجاری کیش توسط مهندسین مشاور


مهندس محمدفائق محمدی، مدیر پروژه توسعه بندر تجاری کیش خبر داد که در تاریخ 17 تیرماه 1394 عملیات اجرایی احداث اسکله‌های RO-RO بندر تجاری کیش (که در سال 1391 توسط مهندسین مشاور هندسه پارس طراحی شده بود)، آغاز گردید. با آغاز عملیات اجرائی اسکله‌های مذکور، سازمان منطقه آزاد کیش نظارت بر اجرای این پروژه را به مهندسین مشاور هندسه پارس ابلاغ نمود. در تصویر 1 محل احداث پروژه نشان داده شده است.
تصویر 1. محل احداث اسکله‌های RO-RO در موج‌شکن بازوی شرقی بندر تجاری کیش
تصویر 1. محل احداث اسکله‌های RO-RO در موج‌شکن بازوی شرقی بندر تجاری کیش

در پروژه مذکور 8 پست اسکله RO-RO در بندر تجاری کیش ( 3 پست که هرکدام به ظرفیت 5500 DWT و 5 پست که هرکدام به ظرفیت 1500 DWT) احداث خواهد شد.
برای اجرای احداث این اسکله‌ها ضروری است که موج‌شکن بازوی شرقی بندر تجاری کیش نیز تعریض گردد، به همین منظور علاوه بر احداث اسکله‌‎ها، تعریض بازوی شرقی نیز در دستور کار پیمانکار قرار گرفته است. در تصویرهای 2 و 3 طرح کلی اسکله‌های مذکور نشان داده شده است.
صویر 2. اجزاء اسکله‌های RO-RO بندر تجاری کیش
تصویر 2. اجزاء اسکله‌های RO-RO بندر تجاری کیش

تصویر 3. حالات مختلف تغییر سطح اسکله‌های RO-RO بندر تجاری کیش
تصویر 3. حالات مختلف تغییر سطح اسکله‌های RO-RO بندر تجاری کیش

همان‌گونه که در تصاویر مشاهده می‌شود، اسکله ها دارای شیب قابل تنظیم می باشند و می‌توانند 24 ساعته و در تمام شرایط جزر و مدی امکان پهلوگیری را فراهم آورند. به طور کلی عواملی که نیاز به تنظیم شیب اسکله را ضروری می‌سازند، عبارتند از: (1)پر و خالی‌شدن شناورها، (2)بازه ارتفاعی جزر و مد و (3)ابعاد متنوع شناورها.