مهندسین مشاور هندسه پارس

 

 

 

ضوابط سیستم HSE

ضوابط سیستم HSE در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

مهندسین مشاور هندسه پارس در اواخر دی ماه 90 موفق به اخذ گواهینامه ضوابط سیستم HSE از شرکت TUV NORD گردید. در این رابطه مدارک و دستورالعمل های مربوطه در این شرکت به کار گرفته می شود.

ایجاد این سیستم مدیریت به منظور حذف و یا کاهش ریسک برای کارکنان و تجهیزات و استقرار و اجرای مبانی مدیریت سلامت، ایمنی و محیط‌زیست می‌نماید. اجرای این سیستم با انجام طرح‌ریزی درست، می‌تواند عامل کلیدی برای اجرای اهداف راهبردی و خط‌مشی در سازمان باشد. مزایای ایجاد و اجرای این سیستم به شرح ذیل می باشد:

  • کاهش ریسک حوادث و بیماری‌های ناشی از کار
  • ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری
  • کاهش هزینه‌های ناشی از خطرات حوادث
  • کاهش زمان‌های تلف شده ناشی از حوادث و بیماری‌های شغلی

ضوابط سیستم HSEضوابط سیستم HSE