انجام خدمات مشاوره نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری در بندر امیر آباد

انجام خدمات مشاوره نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری در بندر امیر آباد

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
24 ماه 1397 -- سازمان بنادر و دریانوردی بندرسازی و سازه های دریایی 1184

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

در این پروژه شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس از طرف سازمان بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد به عنوان مشاور در نظر گرفته شده است و بررسی و ارزیابی مطالعات و اقدامات اجرایی انجام شده توسط سرمایه گذاران بر اساس تعهدات و ضوابط طراحی، ساخت و نگهداری را بر عهده دارد. به این منظور این مهندسین مشاور تیمی از کارشناسان را در بندر امیرآباد مستقر کرده است که ارتباط لازم میان مشاور، کارفرما، سرمایه گذاران و پیمانکاران را برقرار کنند. افزایش کیفیت اجرا کار و تسریح در انجام امور طراحی و ساخت از جمله وظایف این مشاور است.


انجام خدمات مشاوره نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری در بندر امیر آباد

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

- همکاری و کمک به کارفرما در بررسی سوابق اجرایی و فنی و تایید مشاور سرمایه گذارها و ناظران مقیم سرمایه گذارها
- استقرارتیم نظارتی کارگاهی و نظارت مستمر بر عملیات اجرایی و بررسی انطباق عملیات اجرایی با ضوابط مصوب و ارائه گزارش کارفرما
- بررسی برنامه زمانبندی اجرای و شرح فعالیت سرمایه گذارها، اخذ و کنترل اسناد و مدارک فاز 1 و2 تهیه شده توسط سرمایه گذار و اعلام تایید یا مغایرت به کمیته عمرانی کارفرما، بررسی گزارش های توجیه فنی- اقتصادی سرمایه گذاران.
- دستور انجام آزمایشات کنترل کیفیت مصالح در مراحل مختلف انجام عملیات، برگذاری جلسات ماهیانه با نماینده سرمایه گذاران و مشاورین آنها


انجام خدمات مشاوره نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری در بندر امیر آباد

ویژگی مهم این پروژه :

بهره برداری از سرمایه گزاری های انجام شده در بندر می تواند موجب اشتغال زایی و رونق کسب و کار در کشور گردد. این پروژه با توجه به تعدد سرمایه گذاران و تنوع نوع فعالیت آنها بخش های مختلف مهندسی در حوضه طراحی و ساخت را به کار می گیرد. در حال اجرا بودن عملیات در بندر موجب گردیده است که این مهندسین مشاور سیستم مناسب و اولویت بالایی برای بررسی و کنترل سریع مطالعات و مدارک طراحی شده سرمایه گذاران در نظر بگیرد.

کارفرما و زمان انجام کار:

سازمان بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه امیرآباد
1397/12/13